Böcker om strategi

Dags att börja tänka strategiskt! Sätt dig ner en stund och lär dig att analysera och använda dig av de färdigheter och kunskaper du har rörande affärsverksamhet fullt ut, med hjälp av våra e-böcker i ämnet strategiskt tänkande! Dessa böcker kan lära dig både strategisk planering och implementation.

Strategi