Categories Pricing Corporate

What you can Learn

Here’s a selection of our top categories for you to have a taste of our offer

Personlig produktivitet
Remote Working
AI, digitalisering & IT
Kommunikation & presentation
Ledarskap & strategi
View All Categories

Audio Learning

Professional eBooks

Audio Learning

Bookboon has the Learning Industry’s largest collection of bite-sized audio content with 3000+ titles. The unique power of audio makes learning on-the-go possible in any situation.

Bite-sized eBooks with Impact

Bookboon’s 3000+ business skills eBooks provide a focused 1 to 2-hour learning experience. This is short enough to finish in a single sitting, while still delivering the depth of knowledge needed to develop a new skill.

Learning in Teams

We know how important ease of use is to you, as well as high quality content that can help your team. So we developed a set of features and AI engines to make this as simple for you as possible.

Används av ledande bolag

Bolag från hela världen använder Bookboon för att hjälpa sin personal att förbättra sina mjuka färdigheter och sin effektivitet.
Det gick snabbt att implementera eBiblioteket, vilket var utmärkt. Det är lätt att använda och perfekt implementerat i vår LMS. Vi har fått bra feedback: innehållet är varierat och värdefullt för våra användare.
Paul Maguire
SAP UK
Det finns många olika böcker - något för alla. Produkten är även mycket lätt att använda. Det är enkelt att ladda ner böckerna, och man kan ta hem dem och läsa när man vill.
Esther Laureijs
shl.nl Netherlands
Vi är mycket nöjda med Bookboons eBibliotek. Det gick snabbt att implementera och vi har fått väldigt bra feedback från våra anställda.
Claus Høvelt
SimCorp