Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Pedagogik, undervisning och lärande

0 Recensioner
168
Language:  Swedish
Det här är en bok om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Description
Content

Det här är en bok om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage. Boken innehåller konkreta exempel som bygger på författarens lärargärning. Varje kapitel bidrar till en utforskande beskrivning av arbets-, lärande- och livsvillkoren för undervisare och andra som lär på jobbet. Bokens centrala frågeställning utgår från en klassisk problematik kring arbete, lärande och utveckling: på vilket sätt uppstår förutsättningar för lärande, hur hanterar människan sin kunskapsutveckling och vilka är de produktiva miljöerna på nätet, arbetet och skolan?

 1. Pedagogikens form, funktion och mål
  1. Syfte
  2. Scen och aktörer
  3. Mentala och fysiska hjälpmedel
  4. Enkla och sammansatta handlingar
 2. Författarens pedagogik
  1. Strandhugg
  2. Mål- och träffbild
  3. Prototypiskt innehåll
  4. Slutledning
 3. Pedagogens professionalism
  1. Språket som pedagogiskt instrument
  2. Om pedagogik
  3. Sveriges mest kände pedagog
  4. Tidigare forskning och pedagogikämnets utveckling
  5. Sammanfattning
 4. Pedagogens hantverk
  1. Vi börjar från början
  2. Teori och praktik
  3. Initiativ, redskap och lärande
  4. Människa, artefakt och erbjudande
  5. Slutledning
 5. Psykologens pragmatik
  1. Den första människan
  2. Kulturhistorisk kunskapsteori och förändring
  3. Kategorisering som redskap för lärande
  4. Dialektik och systemtänkande
  5. Lärande verksamhetssystem – ett konkret fall
  6. Avslutande tankar
 6. Hantverkarens undervisning
  1. Övriga premisser
  2. Vårt förhållande till artefakter
  3. Gränssnitt, relationer, gemenskaper
  4. Människor, medarbetarskap och erbjudanden
  5. Avslutande reflektion
 7. Filosofens pedagogik
  1. Från ett lärarutbildningsperspektiv
  2. Undervisning, fostran och utbildning
  3. Förändring i skola och samhälle
  4. Droppen som fick bägaren att rinna över
  5. I backspegeln
 8. Innehåll, mål och metod
  1. Nedslag i historien
  2. Form, funktion och process
  3. Tre förslag
  4. Slutsats
 9. Pedagogik och etik
  1. Från nutid till dåtid
  2. Undervisning, etik och lärande
  3. Ett nationellt perspektiv
  4. Exempelvis
  5. Lärande i Norden
  6. Reflektioner
 10. Avslutning
About the Author

Thomas Hansson