Pedagogik, undervisning och lärande

Omdömen:
( 14 )
168 pages
Språk:
 Swedish
Det här är en bok om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage.
Det här är en gratis eBok för studerande
Läs online eller ladda ner gratis läroböcker som pdf. Mindre än 15 % reklam.
 
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $3.99/månad
Våra senaste eBöcker
Om författaren

Thomas Hansson är Fil Dr i lärande och Docent i pedagogik. THa arbetade som gymnasielärare i tjugo år, därefter fem år vid Syddansk universitet och idag på sektionen för managemenet (MAM) vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Mer om Thomas Hansson

Det här är en bok om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage. Boken innehåller konkreta exempel som bygger på författarens lärargärning. Varje kapitel bidrar till en utforskande beskrivning av arbets-, lärande- och livsvillkoren för undervisare och andra som lär på jobbet. Bokens centrala frågeställning utgår från en klassisk problematik kring arbete, lärande och utveckling: på vilket sätt uppstår förutsättningar för lärande, hur hanterar människan sin kunskapsutveckling och vilka är de produktiva miljöerna på nätet, arbetet och skolan?

 1. Pedagogikens form, funktion och mål
  1. Syfte
  2. Scen och aktörer
  3. Mentala och fysiska hjälpmedel
  4. Enkla och sammansatta handlingar
 2. Författarens pedagogik
  1. Strandhugg
  2. Mål- och träffbild
  3. Prototypiskt innehåll
  4. Slutledning
 3. Pedagogens professionalism
  1. Språket som pedagogiskt instrument
  2. Om pedagogik
  3. Sveriges mest kände pedagog
  4. Tidigare forskning och pedagogikämnets utveckling
  5. Sammanfattning
 4. Pedagogens hantverk
  1. Vi börjar från början
  2. Teori och praktik
  3. Initiativ, redskap och lärande
  4. Människa, artefakt och erbjudande
  5. Slutledning
 5. Psykologens pragmatik
  1. Den första människan
  2. Kulturhistorisk kunskapsteori och förändring
  3. Kategorisering som redskap för lärande
  4. Dialektik och systemtänkande
  5. Lärande verksamhetssystem – ett konkret fall
  6. Avslutande tankar
 6. Hantverkarens undervisning
  1. Övriga premisser
  2. Vårt förhållande till artefakter
  3. Gränssnitt, relationer, gemenskaper
  4. Människor, medarbetarskap och erbjudanden
  5. Avslutande reflektion
 7. Filosofens pedagogik
  1. Från ett lärarutbildningsperspektiv
  2. Undervisning, fostran och utbildning
  3. Förändring i skola och samhälle
  4. Droppen som fick bägaren att rinna över
  5. I backspegeln
 8. Innehåll, mål och metod
  1. Nedslag i historien
  2. Form, funktion och process
  3. Tre förslag
  4. Slutsats
 9. Pedagogik och etik
  1. Från nutid till dåtid
  2. Undervisning, etik och lärande
  3. Ett nationellt perspektiv
  4. Exempelvis
  5. Lärande i Norden
  6. Reflektioner
 10. Avslutning