Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Att lyckas som innovationsledare

innovationskraftDe flesta organisationer vill gärna se sina medarbetares kreativitet omsättas till nytänkande och innovation för att skapa ökad konkurrenskraft och större affärsframgång, men alla vet inte riktigt hur man skall gå tillväga. Osäkerhet och risk kan skapa beslutsvånda. Nya idéer kan möta motstånd och innovation kan misslyckas. Men det finns också sätt att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt innovationsarbete. (mer…)

Tre Dimensioner Som Styr Din Prestation

Vi omges av bråttombeteende, utbrändhet och utmattning. Samtidigt ska vi prestera på topp, ha ett lyckat privat liv och hinna med allt däremellan.

Hur ska vi göra allt detta? Och dessutom på ett hållbart sätt. (mer…)

Kärnan i framgångsrik kompetensförsörjning

Säkrad kompetensförsörjningen på lång och kort sikt kräver strategi och insikt. Tre steg och konsekvent arbete i dem är kärnan som gör er till en av dem som lyckas.

(mer…)

Planering & utveckling: klättra upp på karriärstegen

Undrar du hur man blir framgångsrik, hur man kan planera och utveckla sin karriär? Vill du veta hur du borde sätta upp mål? Eller kanske hur du kan utveckla ditt nätverk och ditt rykte och att hitta det perfekta jobbet på LinkedIn?  (mer…)

Personalengagemang: hjärntvätt eller upplysning?

Det finns otaliga slogans, trender och initiativ som är utformade för att engagera både personal och kunder, och även om det i undantagsfall går att skapa en riktigt engagerande slogan är det otroligt ovanligt. Vad som behövs är istället kontinuerliga förbättringar och initiativ som faktiskt genomförs.  (mer…)

Networking: 3 steg för att hantera din nervositet

Det är många som blir väldigt nervösa när de ska göra något nytt eller obekant, och det kan faktiskt vara en av sakerna vi känner mest rädsla inför. Men med ett par förberedelser kan du hantera din nervositet. Här kommer tre smarta steg som hjälper dig med networking inför, under och efter nästa affärssammanhang. (mer…)

3 anledningar till att många ledare klantar till det när det kommer till konflikter

Alla konflikter orsakas av meningsskillnader. Men att man har olika åsikter behöver inte vara en provokation eller skapa en konflikt. Trots det känner vi oss ofta personligt attackerade och tenderar att reagera på ett av tre klassiska sätt: vi finner fel i den andra personens åsikt, blir defensiva/aggressiva eller insisterar på att förklara vår logik. I alla tre fallen låter vi våra förutfattade meningar styra oss och vårt beteende. Det leder självklart sällan till positiva resultat, och en enkel meningsskillnad kan eskalera till en oproduktiv konflikt. Men det finns ett alternativ: vi kan lära oss att förvandla dessa situationer och konflikter till en öppen dialog, gemensam inlärning och positiva förändringar. (mer…)

7 steg för framgångsrika sammanslagningar & förvärv

Hur HR hanterar en sammanslagning eller ett förvärv är en viktig faktor när det kommer till processens tre stadier: förvärvsgranskningen, de första 100 dagarna av processen, och resterande arbete för att avsluta den. Den här artikeln är baserad på “M&A Due Diligence Checklist for Human Resources”, en eBok om HR-processen som sammanslagningar eller förvärv medför och hur de kan stödja organisationens ledning, HR-anställda och HR-konsulter.  (mer…)

Minnet: en nödvändig mjuk färdighet för en hektisk arbetsplats

Våra arbetsplatser har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Man förväntar sig numera att personal på alla nivåer av organisationen har simultanförmåga och att de arbetar mer än någonsin innan. Med ökat ansvar och fler arbetsuppgifter att utföra dagligen behöver de anställda fler mjuka färdigheter för att klara sig. Minnet är en av dem, och krävs för den dagliga rutinen. Om man regelbundet glömmer bort steg i komplexa uppgifter eller helt enkelt glömmer bort en hel uppgift rekommenderar vi Bookboons effektiva lösningar för att förbättra minnet. (mer…)

Mentorskap på arbetsplatsen: Skapa vinnande situationer

Mentorskap tar med dig på en värdefull och spännande resa till dig själv och till självmedvetenhet. Det kan hjälpa dig att bibehålla en bra balans mellan jobbet och fritiden samtidigt som du uppnår ambitiösa objektiv och mål.

Mentorskap förbättrar dina yrkesmässiga färdigheter och lär dig hur du uppfyller din potential. Det är ett utmärkt sätt att bygga självförtroende på, hitta nya kunskaper och få ut det mesta av dina naturliga talanger. Med nya insikter och ökad känslomässig intelligens kommer du snart att klättra upp för karriärstegen och uppnå dina ambitioner. Det här är de första stegen du måste ta…  (mer…)