Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Author: Bookboon.com

Är din chef eller din kollega en psykopat?

Posted in Articles Swedish, Articles Swedish

Förr i tiden sa man ju ofta att en chef kunde vara något av en psykopat. En despot som gjorde vad han ville och skapade ett maximalt avstånd mellan chef och arbetare. Men tiderna har ju förändrats och idag arbetar vi med ledarskap, medarbetare och medledarskap i våra företag. Vi pratar om värdegrundsord och kultur. Vi har arbetsmiljökrav och planer för det mesta. Ändå så döljer sig fortfarande personer i våra företag som skapar bekymmer. Men hur ser man då dessa?…

Att lyckas som innovationsledare

Posted in Articles Swedish, Uncategorized
innovationskraft

De flesta organisationer vill gärna se sina medarbetares kreativitet omsättas till nytänkande och innovation för att skapa ökad konkurrenskraft och större affärsframgång, men alla vet inte riktigt hur man skall gå tillväga. Osäkerhet och risk kan skapa beslutsvånda. Nya idéer kan möta motstånd och innovation kan misslyckas. Men det finns också sätt att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt innovationsarbete….

Tre Dimensioner Som Styr Din Prestation

Posted in Articles Swedish

Finn de livsviktiga resurserna som skapar ett hållbart arbetsliv….

Minnet: en nödvändig mjuk färdighet för en hektisk arbetsplats

Posted in Articles Swedish

Visste du att du enkelt kan förbättra minnet?…

Så skapas framtidens Stockholm

Posted in Articles Swedish

Stockholm växer så det knakar och har närmare en miljon invånare. Staden är också en av Sveriges största arbetsgivare som styr vad som får byggas – och hur. Byggprojektledare som Lilly Lwam Abraham är en del av ett växande team som utformar framtidens Stockholm. …

5 viktiga kunskaper för praktisk kommunikation

Posted in Articles Swedish

Visste du att du kan spara både tid och pengar med effektiv kommunikation?…

Hitta rätt strategi för networking

Posted in Articles Swedish

Uppnå dina mål – med networking!…

Allt förlåtet? Social kompetens för ett positivt och produktivt team

Posted in Articles Swedish

Av alla sociala kompetenser på arbetsplatsen är förlåtelse den allra viktigaste. Ett företag kan helt enkelt inte fungera om oenigheter står i vägen för arbetet. Du kanske antar att dina anställda helt enkelt kan gå vidare efter en dispyt, men ofta är det inte så lätt. Att lära sig förlåtelse är något som du kan uppmuntra, eller till och med lära ut. Som tur är har Bookboon lösningen på problemet med oenigheter – oberoende av hur länge dispyten har legat…