Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: effektiv kommunikation

5 viktiga kunskaper för praktisk kommunikation

Hur får du ut önskat resultat från viktiga konversationer på jobbet? Din kommunikation påverkar hur framgångsrik du är på jobbet och i affärssammanhang. Vi tar ofta praktisk kommunikation för givet. Men om du någonsin varit med om ett missförstånd på arbetsplatsen var det dålig kommunikation som orsakade det. Dessa missförstånd är frustrerande både för personal och ledningen och kan orsaka haveri i arbetsförhållanden som kostar både tid och pengar.  (mer…)