Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Tag: Kommunikation

Så löser du konflikter på arbetsplatsen (del 1 av 2)

Posted in Articles Swedish

Framgångsrik konfliktlösning genom medling…

5 viktiga kunskaper för praktisk kommunikation

Posted in Articles Swedish

Visste du att du kan spara både tid och pengar med effektiv kommunikation?…

Internationellt affärsliv: Så påverkar kulturen vår kommunikation

Posted in Articles Swedish

Global kommunikation – undvik fällorna och knyt nya band inom affärsvärlden….