Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Så löser du konflikter på arbetsplatsen (del 1 av 2)

Posted in Articles Swedish

Ett företag kan endast bli framgångsrikt om personalen arbetar tillsammans och hjälper varandra. Självklart går det aldrig att helt undvika dispyter mellan kollegor, men om dessa inte kontrolleras kan de förgifta stämningen på arbetsplatsen.

Om konfliktlösning är en del av ditt arbete – om du till exempel får direkta rapporter eller arbetar inom HR – behöver du ha de bästa verktygen på din sida. Självklart har alla olika preferenser för konfliktlösning – men en effektiv och bevisad metod står ut från mängden – medling. Det här är den första artikeln av två som tar tittar på vilka objektiv, egenskaper och grundläggande regler som utmärker medling. 

 

Medlingens viktigaste egenskaper

Medling skiljer sig från andra typer av konfliktlösning och det enklaste sättet att se det på är att jämföra den med en metod som har motsatta egenskaper: rättsliga tvister eller stämningar. Låt oss jämföra de två olika metoderna:

 

Rättsliga tvister:

  • Formella med bestämda regler, protokoll och rutiner.
  • Domaren (eller en jury) fattar beslut baserat på lagar.
  • Fokus ligger på det förflutna (vem är skyldig för vad som inträffat?).
  • En dom fastställer en vinnande och en förlorande sida.

 

Medling:

  • Informellt och i idealfall anpassat till den aktuella situationen.
  • Parterna som har en konflikt ansvarar själva för att fatta besluten.
  • Fokus ligger på framtiden (hur kan vi lösa konflikten och undvika liknande dispyter?)
  • En lösning formuleras och godkänns av båda parterna, med allas behov i åtanke.

 

Medlingens objektiv och grundläggande regler

Varför välja medling för att lösa konflikter? Jo, för att det låter dig hitta en lösning som båda parterna är nöjda med (inte alltid lika nöjda, men nöjda). Det är en process som kräver viss storsinthet och välvilja från båda sidorna – och viljan att följa de grundläggande reglerna:

 

Alla måste engagera sig:

I medling går det inte att tvinga någon att medverka. Självklart kan vissa behöva övertygas, men i slutändan måste alla deltagare vara på plats för att de vill vara det.

Som du kan läsa i den andra delen av den här artikeln finns det ett antal rekommenderade steg för medling. Samtidigt är det viktigt att parterna kan komma med konstruktiva förslag genom hela processen.

 

Parterna har kontroll:

Att parterna har kontroll är grundläggande för medling. Parterna som är inblandade i konflikten måste själva bestämma hur de ska lösa den. Medlaren bereder vägen och ser till att alla följer reglerna som bestämts, men de föreslår inte specifika lösningar och fattar inga beslut. Även den sista regeln är mycket viktig när det kommer till medlaren:

 

En ”omnipartisk” medlare:

Medlare kan inte vara opartiska (som idrottsdomare) eftersom de ska ge alla parterna stöd. De tar ingens sida och fattar inga beslut, utan låter istället deltagarna enas och arbeta tillsammans för att hitta en gemensam lösning.

 

Sammanfattningsvis

Medling är en process där två personer eller grupper som har en konflikt samlas för att hitta en gemensam överenskommelse med hjälp av en person som hanterar processen – en medlare. Medlaren guidar båda parterna genom hela processen utan att påverka besluten som fattas.

Detta är medlingens grunder. I den andra delen av artikeln kan du lära dig om de individuella stegen som man genom medlingen tar tillsammans för att få en bättre uppfattning om hur processen fungerar rent praktiskt.

 

Gillade du artikeln? Ladda ner eBoken Intercultural Mediation at Work

 

Du kanske även är intresserad av: