Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

5 viktiga kunskaper för praktisk kommunikation

Posted in Articles Swedish

Hur får du ut önskat resultat från viktiga konversationer på jobbet? Din kommunikation påverkar hur framgångsrik du är på jobbet och i affärssammanhang. Vi tar ofta praktisk kommunikation för givet. Men om du någonsin varit med om ett missförstånd på arbetsplatsen var det dålig kommunikation som orsakade det. Dessa missförstånd är frustrerande både för personal och ledningen och kan orsaka haveri i arbetsförhållanden som kostar både tid och pengar. 

 
Så vilka är dessa oumbärliga kunskaper för kommunikation, som leder till framgång – oberoende av vad du har för roll?

 

Läs vidare för fem tips som hjälper dig med din kommunikation på arbetsplatsen

 

1. Lyssna för att förstå

De flesta av oss lyssnar inte för att förstå. Vi lyssnar efter vad vi vill höra, eller för att ge den andra personen ett svar. Att lyssna för att förstå är mycket svårare, men det är väl värt mödan. När en annan person verkligen lyssnar på oss känner vi oss positiva – både om oss själva och om den andra personen. Visa genuint intresse för den andra personen. Stå emot impulsen att vara inställd på ett specifikt svar eller resultat. Det är antagligen den viktigaste kunskapen du behöver för effektiv kommunikation.

 

2. Förstå lyssnarens perspektiv

Kommunikation sker i lyssnarens sinne, så om du vill få dem att förstå din synpunkt måste du förstå deras perspektiv. Hur ser deras känslor ut? Vilken stress kan påverka dem? Hur kan tidigare händelser ha påverkat deras synsätt? Se till att ifrågasätta dina antaganden om deras perspektiv.

 

3. Ställ öppna frågor

Öppna frågor börjar med ”var”, ”när”, ”vem”, ”vad” och ”hur”. De är produktiva frågor eftersom den andra personen inte bara kan svara ja eller nej. Öppna frågor skapar mer användbara konversationer eftersom de hjälper dig att få mer information och utforska den andra personens perspektiv. Och kom ihåg att lyssna på svaren du får.

 

4. Förbered dig inför viktiga konversationer

Många tänker på vad konversationen kommer att handla om. Färre tänker på vilket resultat de vill uppnå genom konversationen. Inför viktiga konversationer bör du fundera på hur du vill att den andra personen ska tänka och tycka i slutet av samtalet och/eller vad du vill att de ska göra baserat på konversationen.

 

5. Sätt åsido tid för konversationen

Låt inte andra saker komma i vägen. Det finns inget viktigare än en produktiv, genomtänkt konversation för att förbättra samarbeten, resultat och din karriär. En produktiv konversation skapar nya idéer och bättre tillvägagångssätt och förbättrar beteenden.

 

En sista tanke

Kommunikation är inte stillastående. Det är en aktiv process. När andra märker att du anstränger dig för att lyssna på dem, för att förstå dem och deras synpunkter, och att du engagerar dem, kommer de troligtvis att göra detsamma. Att förbättra din kommunikation skapar möjligheter både för yrkesmässiga framgångar och i ditt privatliv.

Hur kommer du att använda de här tipsen i framtiden? Vad kan du börja göra redan nu för att förbättra din kommunikation och kvalitén på framtida konversationer? Vilka möjligheter hoppas du att bättre kommunikation kommer att skapa för dig?

På arbetsplatsen – och i princip överallt – leder dålig kommunikation till missförstånd och konflikter. Affärsmässigt sett är det inte bara frustrerande för ägare, personal och chefer – det kostar även tid (som vi ju aldrig tycker att vi har tillräckligt med) och pengar…

 

Artikeln är baserad på följande eBok:

Maximise Your Important Business Conversations

 
Om författaren: Fiona Cohn är en expert inom kommunikation med flera årtiondens erfarenhet från ett antal kommunikations- och managementroller. Hon brinner för effektiv kommunikation och engagemang på arbetsplatsen – en nödvändig faktor som företag ofta glömmer bort – och arbetar med organisationer för att förbättra relationer mellan ledning/chefer och personal. Hon coachar även företagsägare och ledare för att förbättra deras kommunikation, effektivitet och produktivitet. För mer information, vänligen se Fionas LinkedIn-profil.

 

Du kanske även är intresserad av:

 
[bookboon-recommendations id=”f3deb5b1-2533-46af-a04d-cabb6dad4ca0″ title=”You might also find these books interesting:”]