Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Mnemonik

Minnet: en nödvändig mjuk färdighet för en hektisk arbetsplats

Våra arbetsplatser har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Man förväntar sig numera att personal på alla nivåer av organisationen har simultanförmåga och att de arbetar mer än någonsin innan. Med ökat ansvar och fler arbetsuppgifter att utföra dagligen behöver de anställda fler mjuka färdigheter för att klara sig. Minnet är en av dem, och krävs för den dagliga rutinen. Om man regelbundet glömmer bort steg i komplexa uppgifter eller helt enkelt glömmer bort en hel uppgift rekommenderar vi Bookboons effektiva lösningar för att förbättra minnet. (mer…)