Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Tre Dimensioner Som Styr Din Prestation

Posted in Articles Swedish

Vi omges av bråttombeteende, utbrändhet och utmattning. Samtidigt ska vi prestera på topp, ha ett lyckat privat liv och hinna med allt däremellan.

Hur ska vi göra allt detta? Och dessutom på ett hållbart sätt.

Den här bloggen skrevs av författarinna Allie Edwardsson.

 

Enligt vår erfarenhet behöver vi bli bättre på att identifiera, hantera, återhämta och förebygga våra resurser inom tre dimensioner:

  • Vår planering
  • Vår energi
  • Vår hjärna

Inom vår planering har vi alla blivit mästare på att övervaka tiden.

Vi bokar in, prioriterar, schemalägger, klämmer in, suddar ut och bokar om. Kalendern styr våra liv. Vi känner oss helt handikappade utan den. Tyvärr fångar inte kalendern in de andra två dimensionerna: vår energi och vår hjärnans kapacitet. Dessa är inte synliga på samma sätt som tiden syns t.ex. i alla klockor överallt.

Vi är fullt medvetna om tiden. Men hur medvetna är vi om hur energikrävande olika arbetsmoment är?

 

Ett tio minuters tal inför folk är mycket mer energikrävande än en hel timmes administration. Dessutom kräver detta tal både förberedelser och återhämtning. Hur ofta bokar vi in tid för samtliga dessa moment?

Talet inför folk också kräver mental skärpa och att din hjärnans kognitiva resurser räcker för uppgiften. Hur ofta tänker vi på det?

 

 

Tre armbandsklockor

Vår kultur förser oss med endast en typ av armbandsklocka. Meningen är att den ska hjälpa oss med vår planering. Och visst visar den tiden. Däremot säger den ingenting om de andra två dimensionerna, dvs:

  • hur energikrävande någonting är och
  • hur mycket av vår hjärnans kapacitet behövs.

I framtiden har vi kanske tre olika armbandsklockor som synliggör alla tre dimensioner lika tydligt.

Tidshantering i 3D

De tre olika armbandsklockor finns inte idag. Det finns bara en klocka och bara en synlig dimension, tiden. Därför har vi skrivit boken ”Tidshantering i 3D” för att synliggöra de andra två dimensionerna: vår energi och vår hjärnans kapacitet.

 

 


Tre frågor som du kan börja ställa dig

  1. PLANERING:

Hur ska jag planera på bästa sätt i min kalender?

  1. ENERGI

Hur energikrävande är aktiviteten?

  1. HJÄRNA

Hur kan jag se till att jag har tillräckligt med kognitiva resurser?

För det mesta ställer vi oss bara en fråga: hur ska jag hinna? Denna fråga tar hänsyn bara till en dimension: tiden. Genom att lägga till de andra två frågorna får du en tredimensionell syn på dina resurser. Och då har du tagit första steget mot ett mer hållbart arbetsliv.

Vad kan du göra redan idag för att tänka på alla tre dimensionerna som styr din prestation?