Covid 19 ställde merparten av alla invanda arbetssätt helt på huvudet våren 2020. Chefer som tidigare aldrig hade svarat ”ja” på frågan om merparten av personalen skulle kunna arbeta hemifrån utan att verksamheten skulle tappa fart. Eller att alla möten skulle ske genom digitala mötesplattformar. Omställningen var snabb, omtumlande, men nödvändig. Den här artikeln är skriven av Susanne Hydén….