För att säkra kompetensförsörjningen i en verksamhet krävs strategi och insikt. Tre steg och konsekvent arbete i dem är kärnan som gör er till en av dem som lyckas. Kartlägg behoven – Inventera resurserna – Utveckla talangerna….