Av alla sociala kompetenser på arbetsplatsen är förlåtelse den allra viktigaste. Ett företag kan helt enkelt inte fungera om oenigheter står i vägen för arbetet. Du kanske antar att dina anställda helt enkelt kan gå vidare efter en dispyt, men ofta är det inte så lätt. Att lära sig förlåtelse är något som du kan uppmuntra, eller till och med lära ut. Som tur är har Bookboon lösningen på problemet med oenigheter – oberoende av hur länge dispyten har legat och gnagt. 

 

Dispyter är oundvikliga

I en situation där ett antal människor med olika personligheter ska samarbeta eller umgås  kommer dispyter att uppstå. Det är tyvärr ett faktum, och ett som kan bli desto värre på arbetsplatsen där man inte själv valt sina kollegor. Att lära sig att komma överens och samarbeta utanför sin trygghetszon och ens vanliga sociala grupp är en viktig social kompetens som vi ofta behöver på arbetsplatsen. I 99% av fallen löser kollegor sina problem vänskapligt. De kan till exempel:

  • Komma överens om att inte ta upp ämnet igen
  • Hålla sig till arbetsrelaterade samtal när de ses
  • I bästa fall, se saken från den andra personens perspektiv och få mer respekt för varandra

I ovanstående scenarion är allt väl. I vissa fall kan man bestämma sig för att helt undvika varandra i framtiden. Det är kanske inte ideal, men om ens roller inte är kopplade kan det ibland vara den bästa möjligheten. En eller båda personerna kan till slut säga upp sig på grund av den olösta konflikten.

 

Du vill väl inte bli av med dina bästa anställda?

Vad det än är som ligger bakom dispyten är det bästa tillvägagångssättet att uppmuntra en kultur där man förlåter varandra. Dispyter leder ofta till låg arbetsmoral bland anställda. På 2000-talet är arbetsmoral och att man trivs på jobbet det som motiverar mest hos anställda – alltså inte lönen, som man skulle kunna tro.

Att inte lyckas förlåta varandra påverkar inte bara de som är direkt berörda. Det sprider sig och påverkar moralen hos andra anställda samt hela företagets produktivitet. En arbetsplats med mycket dispyter kommunicerar inte effektivt. Det är en negativ arbetsplats, och en som saknar både förtroende och riktning.

En sådan situation förvärras lätt när känslorna gör sig påminda. Då kan en stressig situation bli kritisk. När det händer kommer dina bästa  anställda att lämna företaget. De kanske inte ens var inblandade i dispyten; att arbeta i en sådan miljö räcker för att de ska ifrågasätta om de verkligen vill fortsätta att arbeta där.

 

Allt Förlåtet – Vikten av att förlåta

Det är bara genom att förlåta varandra som dina anställda kan utvecklas personligen. Om de kan det – och först då – kan företaget utvecklas. Det spelar ingen roll om dispyten är mellan två personer i städpersonalen eller mellan företagets VD och en manager. En kedja bryts vid den svagaste länken. Att förlåta någon betyder inte att man godkänner eller accepterar uppförandet som orsakade problemet. Det betyder helt enkelt att man kommer överens om att gå vidare för allas skull.

 

Bookboons e-Kurser

Bookboons elektroniska bibliotek har ett antal lösningar som förbättrar den sociala kompetensen hos dina anställda. Det handlar inte bara om att lära ut tekniska eller avancerade kunskaper – sociala kompetenser är av yttersta vikt. I dagsläget är det speciellt viktigt att dra nytta av e-kurser för att fylla företagets behov av kunskaper. Fördelen med det elektroniska biblioteket är att anställda kan arbeta var för sig eller i grupper för att lära sig i sin egen takt. Elektroniska bibliotek ersätter bit för bit traditionella kurser och föreläsningar som kostar mer i både tid och pengar. Bookboons elektroniska bibliotek växer hela tiden och är den mest effektiva och prisvärda metoden.

Testa Bookboons elektroniska bibliotek gratis!