Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hitta rätt strategi för networking

Posted in Articles Swedish

De flesta av oss låter slumpen bestämma hur våra nätverk ser ut. Det betyder att vi jobbar med de kontakter som slumpmässigt uppstår. Med andra ord förlorar vi kontrollen över våra mål och vårt arbete. När vi inte är fokuserade tenderar vi att skapa godtyckliga kontakter som inte är varken konstruktiva eller starka kopplingar. 

 

Två viktiga saker om networking

Det tar tid att bygga bra relationer och att upprätta viktiga kontakter. Här kan du läsa mer om varför du även bör dela med dig av dina kontakter.

Med för många kontakter i ett nätverk kan man börja känna sig skyldig – det är inte bra. Man får även slut på energi snabbt, eftersom man tillbringar så mycket tid med kontakter, uppföljning och med att underhålla sina relationer. Allt detta arbete tär på en och gör nätverket verkningslöst.

 

Vad kan man göra åt saken?

Nya studier visar att vi inte kan hantera alla kontakter vi skapar. Inte nog med det, vi kan även paralyseras av ett alltför stort nätverk och göra det verkningslöst. Därför är det viktigt att ansa det.

För det första vet vi att de flesta kan hantera max 100-230 kontakter och att nätverk i den storleksordningen kan skapa djupa och betydande relationer som kan vara mycket mer produktiva.

För det andra bör du inte låta slumpen bestämma. Skapa en vision för ditt nätverk! Bestäm dig för hur du vill använda ditt nätverk och hur det kan hjälpa dig.

 

Genom att skapa en vision blir ditt arbete mer fokuserat

Med ett bestämt mål vet du vad du vill uppnå och kan enkelt reda ut vad du behöver och vad som inte är nödvändigt. Du kommer att vara mer inställd på att skapa betydande relationer eftersom strategin fungerar, och resultaten – som arbetstillfällen eller affärsmässiga möjligheter – kommer att uppenbara sig.

Dessutom kommer du att märka att mindre energi kan ge större resultat. När du är medveten om hur du vill skapa ditt nätverk kan du uppnå alla dina mål.

 

Gillade du artikeln? Läs mer i Simone Andersens eBok Networking

 
Simone Andersen är en journalist med en masters inom media. Hon arbetade för Danish Broadcasting Corporation som redaktör i många år och presenterar nu pratshower. Hon är en expert när det kommer till networking och att bygga relationer och håller föreläsningar om dessa ämnen över hela världen. www.thenetworkercompany.com

 
[bookboon-recommendations id=”4ad6ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]