Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Varför ska jag dela mina kontakte

Posted in Articles Swedish

Ladda ner “Networking” här!

Ja, varför i all sin dagar skulle jag det, nu när jag nått en gynnad position och har attraktiva och viktiga kontakter i mitt nätverk. Det mest logiska borde väl vara att verkligen hålla de där kontaktuppgifterna strikt för mig själv.

För en tid sedan träffade jag en person som är anställd inom en stor organisation. Han hade fått i uppgift att anordna ett event för en av organisationens viktigaste partners. För att få till ett framgångsrikt arrangemang var han tvungen att be några kollegor om hjälp eftersom de hade några av de i sammanhanget viktigaste kontakterna. Men när han tillfrågade dem visade det sig att de inte alls var särskilt positiva till att hjälpa honom och därmed stödja arrangemanget.

Det slutade med att eventet besöktes av ett färre antal och betydligt mindre viktiga deltagare än man hade förväntat sig – vilket i sin tur ledde till ett klart sämre resultat för arrangemanget än man hade hoppats på. Trots att mycket resurser hade satsats på eventet blev resultatet dramatiskt mycket lägre än förväntat.

Är det här en unik berättelse som bara gäller för just den specifika organisationen?
Tyvärr inte. Det här är mycket mera normalt än ovanligt. Och det inträffar inte enbart inom stora organisationer och verksamheter, utan hos alla typer av företag. En del anställda betraktar viktiga affärsrelationer som sina privata ägodelar som man kan nyttja när det passar en själv och som kan vara till nytta för egen vinning.

Det är fullt förståeligt att folka vill behålla sina guldägg själv.
Troligen har de jobbat hårt för att få in namnen i sin portfolio!

[bookboon-book id=”4ad6ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”Ta reda på hur man nätverkar framgångsrikt med hjälp av den här e-boken” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]

 

– Å andra sidan, varför skulle din kontakt kassera dig, eller förminska ditt värde, om du är värd att ha i sitt nätverk?

Om du har byggt upp ett bra och starkt nätverk är sannolikheten för att du ska förlora dina kontakter i stort sett obefintlig.

Försök se det ur din kontakts synvinkel: Hur kommer hen att reagera på det faktum att du uppskattar hen så mycket att du rekommenderar hen till andra?
Eller från din kollegas synvinkel: Vilken slags relation skulle hen vilja skapa till dig om du delar med dig av en av dina värdefulla kontakter?
Det känns inte som att du riskerar någonting alls genom att dela med dig av bra kontakter. Tvärtom är det sannolikt att det leder till en win-win-situation för alla berörda.

Sakligt sett finns det stora fördelar både för enskilda anställda och för företaget i stort om du tipsar om och delar med dig av dina kontakter.

Sett i ett större sammanhang har du allt att vinna på samarbete – i synnerhet som många företag inte har modet att göra det! Med andra ord utgör detta att tipsa andra om goda kontakter en alldeles kostnadsfri tillväxtfaktor, både för enskilda personer och för företaget som helhet.

Om författaren: Simone Andersen har en MA i kommunikation, är journalist och författare och håller föreläsningar världen över.

2015, publicerade Simone The Networking Book (LID Publishing). Boken kom på andra plats på listan över de mest säljande böckerna om affärsverksamhet i Storbritannien.

Kontakt: www.thenetworkercompany.com eller telefonnummer +45 26161818.
Ta en titt på andra utgåvan av e-boken “Networking“ på bookboon.com. Glöm inte heller att ta del av min artikel “Networking: Give other people value and win power and influence” på bookboon.com.

 

[bookboon-recommendations id=”4ad6ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”De här e-böckerna är kanske också av intresse för dig…” button=”Ladda ner e-boken” language=”sv”]