Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Engagemang

Personalengagemang: hjärntvätt eller upplysning?

Det finns otaliga slogans, trender och initiativ som är utformade för att engagera både personal och kunder, och även om det i undantagsfall går att skapa en riktigt engagerande slogan är det otroligt ovanligt. Vad som behövs är istället kontinuerliga förbättringar och initiativ som faktiskt genomförs.  (mer…)