Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Personalengagemang: hjärntvätt eller upplysning?

Posted in Articles Swedish, Uncategorized

Det finns otaliga slogans, trender och initiativ som är utformade för att engagera både personal och kunder, och även om det i undantagsfall går att skapa en riktigt engagerande slogan är det otroligt ovanligt. Vad som behövs är istället kontinuerliga förbättringar och initiativ som faktiskt genomförs. 

 
Organisationens förhållande till personalen har utvecklats från en enkel önskan att växa eller överleva till ett modernt fenomen – engagemang.
Arbetsgivare vill ha motiverade, kreativa och flexibla anställda som ständigt lär sig nya kunskaper. Personalen vill ha en arbetsplats där de kan använda sina kunskaper, där de respekteras som person och där de kan hitta en framgångsrik balans mellan arbetet och fritiden. Det borde väl inte vara för svårt för arbetsgivare att tillhandahålla och personal att jobba med?

 

Engagemang kan förvandla både organisationer och liv

När engagemang fungerar kan det förvandla både organisationer och liv. Tyvärr kontrolleras organisationer alltför ofta av dogmer och byråkrati; de har en process för allt, men ingen process som fungerar. Så vem ansvarar för att engagera personalen? Jo, alla.

Engagemang baseras på att organisationens värden stämmer överens med personalens, att ledarna är engagerande och att bidrag värdesätts och respekteras. Det är många som tänker att det vore bättre om allt var som det brukade, då besluten var lättare att fatta, och en enda lösning verkade passa alla – även om den sällan gjorde det i verkligheten.

Det kan ofta vara frustrerade chefer som tänker så: ”Om bara alla anställda gjorde som jag säger så skulle mitt jobb vara så enkelt, och vi skulle slippa allt tjafs.” Men stämmer det verkligen?

 

Kommer engagemang att öka med tiden?

Åldersskillnader inom organisationer kommer att skapa ännu mer komplexitet och kan försvåra hantering av diversifierade åldersgrupper, kunskaper och förväntningar. Samtidigt kan det även skapa möjligheter.

 

De aktuella trenderna tyder på:

  • Att balansen mellan jobb och fritid blir mer och mer flytande.
  • Att personalanalys blir allt vanligare.
  • Att teknologin fokuserar mer på de anställda.

På den moderna arbetsplatsen ska man kunna arbeta utan etiketter; inga baby-boomers, generation Y eller X – bara personer med energi, kreativ passion och mål. Varje steg i individens yrkesliv skapar nya utmaningar för dem och för deras arbetsgivare. Därför krävs individuella lösningar.

 

Flexibilitet och mottaglighet

I början av karriären har vi en hel del entusiasm, energi och vilja att lära oss nya saker. När vi bibehåller en roll visar vi upp expertis och kunskaper, och klättrar upp för den karriärmässiga stegen. I slutet av karriären kan vi erbjuda eftertanke, visdom och erfarenhet.

Organisationer måste komma ihåg att de anställda är personer, först och främst. De börjar på eller lämnar en organisation på grund av ett antal anledningar, och genom att uppmuntra och bibehålla talangerna som varje individ kan erbjuda får organisationen chansen att växas och utvecklas.
Peter Mayes eBok Employee engagement: Getting the best from everyone, not just another survey utforskar grunderna för personalengagemang, vad som fungerar, hur man gör, och hur framtiden ser ut.

 
Ta en titt på eBoken och ladda ner den för att läsa mer:

 

eBoken innehåller till exempel svar på frågor som:

  • Vad är skillnaden mellan engagerande och engagemang?
  • Vilka egenskaper har en engagerande ledare?
  • Vilka fördelar finns det med att vara en engagerande ledare, en inspirerande mentor och en dynamisk coach?

…och visar att flexibilitet, öppenhet och kreativitet kommer att vara nyckelkompetenser i framtiden.

 

Ta en titt på de här tre artiklarna för mer om personalengagemang: