Alla konflikter orsakas av meningsskillnader. Men att man har olika åsikter behöver inte vara en provokation eller skapa en konflikt. Trots det känner vi oss ofta personligt attackerade och tenderar att reagera på ett av tre klassiska sätt: vi finner fel i den andra personens åsikt, blir defensiva/aggressiva eller insisterar på att förklara vår logik. I alla tre fallen låter vi våra förutfattade meningar styra oss och vårt beteende. Det leder självklart sällan till positiva resultat, och en enkel meningsskillnad kan eskalera till en oproduktiv konflikt. Men det finns ett alternativ: vi kan lära oss att förvandla dessa situationer och konflikter till en öppen dialog, gemensam inlärning och positiva förändringar.

 

Att hantera konflikter

Konflikter och meningsskillnader gör att vem som helst kan känna sig obekväm. Även de bästa ledarna kan inte alltid vara på topp när de stöter på motstånd. Men varför?

Vi kan hitta en del svar i det senast inom neurologisk forskning: vi har alla automatiska, omedvetna reflexer som tenderar att göra oss partiska och ta över vårt beteende. Det händer ofta när vi stöter på någon som har en åsikt som skiljer sig från våran – då upplever vi 3 typer av ”partiskhet”.

 

Negativ partiskhet

Våra hjärnor är programmerade att snabbt identifiera risker och hot. När vi står inför en motsatt åsikt hittar vi snabbare fel med den, snarare än fördelar. Våra instinktiva reflexer gör att vi vill avlägsna, försvaga eller förstöra de uppenbara felen. När vi väl blir medvetna om vår irrationella negativitet har vi ofta redan satt igång en väldigt ineffektiv och oproduktiv konversation för att ogiltigförklara den andra personens åsikt.

 

Egots partiskhet

Som del av samma skyddande/defensiva system tenderar vi även att snabbt identifiera en oväntad eller okänd situation som ett möjligt hot. Det är en omedveten reflex som aktiverar en fysiologisk reaktion (som till exempel att hjärtat börjar slå snabbare). Om vi låter den reflexen styra vårt beteende blir vi defensiva/aggressiva.

Innan vi vet ordet av har vi skiftat konversationen bort från den aktuella frågan och börjat med en oanvändbar och oproduktiv strid (vem som har mer data, fler på sin sida, makt, etc.) som vi försöker vinna.

 

Rationell partiskhet

Det är en djupt inrotad idé – men en felaktig en – att logiken kan ge oss en ”universell sanning”. Nobelpristagaren Daniel Kahneman har förklarat att vi inte får våra åsikter från logiska resonemang, utan att vi istället använder logiken för att bevisa våra ursprungliga intuitioner.

Två olika personer kan konstruera två olika logiska förklaringar för sina åsikter. Om vi inte är medvetna om det kan vi insistera på att förklara våran egen logik utan att vara redo att lyssna på den andra personens. Vi glömmer bort vår naturliga nyfikenhet, så vi lyssnar inte – och lär oss inte. Vi fokuserar helt på att bevisa att just vi har rätt.

 

Artikeln är baserad på eBoken A Clear Mindset – A Novel Approach To Workplace Conflict Management av Laura Lozza:

 
The C.L.E.A.R.™ Mindset Method erbjuder fem enkla steg för att identifiera när och var vi blir opartiska, hur vi kan stå emot det, och hur vi tar kontroll över vårt eget beteende för att förstärka vårt inflytande och förvandla dispyter till chanser att lära oss mer och göra positiva ändringar.

 

Du kanske även är intresserad av: