Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Author Archives: Laura Lozza

3 anledningar till att många ledare klantar till det när det kommer till konflikter

Alla konflikter orsakas av meningsskillnader. Men att man har olika åsikter behöver inte vara en provokation eller skapa en konflikt. Trots det känner vi oss ofta personligt attackerade och tenderar att reagera på ett av tre klassiska sätt: vi finner fel i den andra personens åsikt, blir defensiva/aggressiva eller insisterar på att förklara vår logik. I alla tre fallen låter vi våra förutfattade meningar styra oss och vårt beteende. Det leder självklart sällan till positiva resultat, och en enkel meningsskillnad kan eskalera till en oproduktiv konflikt. Men det finns ett alternativ: vi kan lära oss att förvandla dessa situationer och konflikter till en öppen dialog, gemensam inlärning och positiva förändringar. (mer…)