Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Sammanslagningar

7 steg för framgångsrika sammanslagningar & förvärv

Hur HR hanterar en sammanslagning eller ett förvärv är en viktig faktor när det kommer till processens tre stadier: förvärvsgranskningen, de första 100 dagarna av processen, och resterande arbete för att avsluta den. Den här artikeln är baserad på “M&A Due Diligence Checklist for Human Resources”, en eBok om HR-processen som sammanslagningar eller förvärv medför och hur de kan stödja organisationens ledning, HR-anställda och HR-konsulter.  (mer…)