Hur HR hanterar en sammanslagning eller ett förvärv är en viktig faktor när det kommer till processens tre stadier: förvärvsgranskningen, de första 100 dagarna av processen, och resterande arbete för att avsluta den. Den här artikeln är baserad på “M&A Due Diligence Checklist for Human Resources”, en eBok om HR-processen som sammanslagningar eller förvärv medför och hur de kan stödja organisationens ledning, HR-anställda och HR-konsulter. 

 
HR har utvecklats enormt under de senaste 20 till 25 åren, från en administrativ och byråkratisk funktion till att fungera som en strategisk affärspartner.

Den strategiska rollen som HR har blir mest synlig då organisationen genomgår förändringar, och under förvärvsgranskningen:

”Uppskattningsvis 70 till 90 procent av alla sammanslagningar och förvärv misslyckas med att uppnå de förväntade strategiska och ekonomiska målen. Den höga andelen misslyckanden orsakas av olika HR-relaterade faktorer, såsom inkompatibla kulturer, ledningstyper, dålig motivering, förlust av nyckelpersonal, brist på kommunikation, minskad tilltro och osäkerhet när det kommer till långsiktiga mål.” (SHRM, “Managing Human Resources in Mergers and Acquisitions”, 19 juli, 2016)

Under sammanslagningar och förvärv ska HR inte endast leverera lösningar för operativ personal, utan även bidra till de affärsmässiga, juridiska, tekniska/teknologiska och kostnadsmässiga processer samt integreringsprocesser för personal.

7-stegsprocessen för sammanslagning & förvärv erbjuder HR struktur och säkerställer organisationsmässig förenlighet när de implementeras aktsamt och omsorgsfullt. De 7 stegen är:

 

1.   Identifiera HR-faktorer som kan påverka kostnaderna

 1. Leta efter gömda faktorer som potentiellt kan öka kostnaderna
 2. Identifiera den personalrelaterade kostnadsförändringen
 3. Se över kostnaderna för positiva anpassningar

 

2.   Säkerställ att du har rätt personal

 1. Identifiera nyckelroller
 2. Identifiera roller som omstruktureras
 3. Hantera hur personal bibehålls
 4. Skapa en plan för att bibehålla personal och överföra uppgifter

 

3.   Se till att ledningen fokuserar på rätt saker

 1. Kommunicera tydligt och regelbundet med alla intressenter
 2. Säkerställ att ledningen är inriktad på det gemensamma målet
 3. Se till att de prioriterar att bibehålla och attrahera rätt personal

 

4.   Uppmuntra positiva beteenden

 1. Kommunicera strategin och sammanslagningens principer och värden
 2. Säkerställ att kunskaper, kompetenser och utbildning finns för den nya organisationen
 3. Utforma nya policys för att bibehålla rätt personal

 

5.   Hantera personalkostnader och risker

 1. Se över kostnaderna som reorganisationen, omstruktureringen och uppsägningar medför
 2. Se över kontrakt och villkor

 

6.   Implementera och leverera ett program för att hantera förändringarna

 

7.   Leverera operationell HR under integrering

 1. Identifiera HR-tjänster som är kritiska för att leverera lösningar efter sammanslagningen
 2. Välj ut det bästa informationssystemet för HR, antingen internt eller genom att skaffa ett nytt system
 3. Skapa och hantera positiva förhållanden och samarbeten med alla sociala partners
 4. Anpassa HR till de affärsmässiga behoven

Sammanslagningar & förvärv är svåra, och de kan även vara smärtsamma. Att HR genomför en förvärvsgranskning är oumbärligt för processen. De 7 stegen skapar en guide för HR-personal som arbetar med sammanslagningar och förvärv.

Fungerar stegen för din organisation? Vilka är de viktigaste faktorerna för dig? Vilka resurser behöver du för att genomföra en lyckad förvärvningsgranskning och den följande sammanslagningen?

 
About the author: Daniela Rohan, MCIPD, MSc CBT, PCC is an Executive and Leadership Coach. Working and coaching throughout Europe, Daniela understands the complexities of global business, individual, organizational and cross-cultural interactions. A prominent senior HR executive herself, Daniela has experienced and successfully navigated the challenges of the organizational life. Daniela’s experience, as well as her passion for simplicity and authenticity, is foundational in her work, leading to improved communication, positive working relationships and empowered decision-making for her individual and corporate clients.