Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Att lära sig glömma och förlåta: Mjuka färdigheter för ett nöjt och produktivt team

soft-skills-forgive-forget-elibrary-elearning-ebooks-bookboon-bl

Av alla mjuka färdigheter på arbetsplatsen är ingen viktigare för harmonin än förlåtelse. Ditt företag fungerar helt enkelt inte om olika konflikter stör de anställdas prestation. Du kanske tänker att folk helt enkelt kan gå vidare efter en konflikt. Även om de för det mesta gör det är det inte alltid det blir så. Att lära sig glömma och förlåta är något som du kan uppmuntra hos och till och med lära dina anställda. Som tur är har Bookboon lösningen till att lösa konflikter på arbetsplatser – oavsett hur länge de har pågått.  (mer…)

Varför verkar livet gå snabbare ju äldre vi blir?

internal-time-management-ebooks-bookboon-bl

Den vanligaste förklaringen till detta är att hjärnan uppfattar tid som en ungefärlig andel av din totala livslängd. För ett 10-årigt barn representerar ett år 10% av deras existens dittills. Det är lång tid. Men för en 60-åring representerar ett år mindre än 2% av deras liv dittills, varför det känns som att året går mycket snabbare. Men det är bara en del av svaret.  (mer…)

Kreativitet: En underskattad färdighet?

How does creativity manifest itself in the work environment?

När vi tänker på kreativitet brukar vi tänka på personer som utforskar sin konstnärliga sida genom musik, konst och skrivande. När det gäller kreativitet på arbetsplatsen tänker vi vanligtvis bara på jobb inom kreativa områden, så som konst, design och reklam. Men vi använder alla kreativitet varje dag, och det håller på att bli en oerhört viktig mjuk färdighet. Här får du veta hur du enkelt utvecklar dina anställdas mjuka färdigheter, till exempel deras kreativitet. (mer…)

Skyller din personal sina misstag på andra?

Soft skill "personal accountability": Everybody has a part to play and if one is not functioning, the whole suffers.

På den moderna arbetsplatsen är det hård konkurrens. En del vill vara bäst, några vill känna sig uppskattade och andra vill ha en trygg anställning. Ingen vill ta på sig skulden när något går fel. Jobbar du i en arbetskultur där personalen skyller på andra hela tiden? Brist på ansvarsskyldighet på din arbetsplats kan kosta dig både tid och pengar.  (mer…)

Affärsstrategi: internt och externt inflytande

strategy-internal-and-external-influences-ebooks-bookboon-bl

Strategier påverkas av en mängd olika faktorer. Bland dessa finns den inre och yttre miljön, och en annan faktor är ledarna. Enligt Henry Mintzberg (1985) ligger en bra strategi på ett kontinuum mellan planerade (avsiktliga) strategier och spontana strategier. Forskare inom den planerande skolan har traditionellt sett lagt betoning på yttre miljöpåverkan, medan forskare som ägnar sig åt spontana strategier menar att den inre miljön har störst påverkan.  (mer…)

12 sätt som du förstör din presentation på Del 1

12-ways-to-ruin-your-presentation-ebook-bookboon-bl-

Idag kan man se den tekniska utvecklingen i alla delar av livet. Förutom viss negativ påverkan har den i de flesta fall gjort våra liv enormt mycket enklare. Utvecklingen syns i allt från våra hem till våra arbetsplatser. Teknologin har också gjort det enklare för oss att presentera våra idéer, tankar och koncept. Vi kan nu överföra information med bara ett par knapptryck. Genom att använda olika presentationsprogram kan vi på ett kreativt sätt kommunicera de saker som vi vill eller måste förmedla. (mer…)

Ta kontroll över din ekonomi!

ica-blog-pic-ebooks-bookboon-bl-kl

Verkar pengarna sina i slutet av månaden? Är du osäker på hur du kan ta kontroll och fixa ekonomin? Lär dig öka inkomsten och minska kostnaderna med tips från ICA-bankens vardags-ekonom Magnus!  (mer…)

Frihet, öde eller slumpen? (3/3)

paa-vaeg-ebooks-bookboon-bl

Är det möjligt att planera sitt liv överhuvudtaget? Är det ens önskvärt? Kan man inte missa  möjligheter när man har en plan att följa? Ska man inte överlämna åt slumpen hur det blir? Vad kan väl jag göra? Inget blir ändå som man drömmer om.  (mer…)

Hur man tränar upp sin interkulturella kompetens (3/3)

interkulturell-ebook-bookboon-bl

Vi lever i en global värld där oförutsägbara saker sker konstant i mötet mellan människor. Det kan göra oss otrygga att inte veta hur en interaktion ska gå, men i Anna-Karin Byströms Interkulturell kommunikation får du veta hur du tränar upp din interkulturella kompetens.  (mer…)

Såhär blir du expert på interkulturell kommunikation (2/3)

interkulturell-ebook-bookboon-bl

Vi möter idag allt fler människor från andra kulturer. I och med detta blir det allt viktigare att kunna kommunicera över nationsgränserna – det innebär mer än att bara kunna tala ett annat språk. Med utgångspunkt i Interkulturell kommunikationav Anna-Karin Byström får du här veta hur din kultur påverkar ditt sätt att förstå världen och hur du blir bättre på att förstå människor från andra kulturer.  (mer…)