Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Självmedkänsla: Vikten av en känslomässigt intelligent arbetsplats

Mellanchefer, mellan företagets ledning och grundnivå, utgör en hörnsten för företaget och fastnar ofta mellan olika krav och prioriteringar, vilket gör att de är krävande roller. Dessa mellanchefer måste ha expertis inom sina fält, men även förmågan att samarbeta väl med en rad olika kollegor och personligheter.  (mer…)

Allt förlåtet? Social kompetens för ett positivt och produktivt team

Av alla sociala kompetenser på arbetsplatsen är förlåtelse den allra viktigaste. Ett företag kan helt enkelt inte fungera om oenigheter står i vägen för arbetet. Du kanske antar att dina anställda helt enkelt kan gå vidare efter en dispyt, men ofta är det inte så lätt. Att lära sig förlåtelse är något som du kan uppmuntra, eller till och med lära ut. Som tur är har Bookboon lösningen på problemet med oenigheter – oberoende av hur länge dispyten har legat och gnagt.  (mer…)

Internationellt affärsliv: Så påverkar kulturen vår kommunikation

När det kommer till mänsklig interaktion är kommunikation av yttersta vikt. Utan kommunikationen finns det inget internationellt affärsliv. Vi talar och beter oss alla olika beroende på vår kulturella bakgrund, och formar på så sätt globala, dynamiska sammanhang.  (mer…)

3 steg som förvandlar din inre kritiker till din coach

Alla har vi en – den där kritiska rösten i huvudet som talar till oss på ett sätt som vi aldrig skulle acceptera från någon annan. Våra inre kritiker kan orsaka stress, få oss att känna oss misslyckade när det kommer till våra prestationer, skada vårt självförtroende och förstöra vår självkänsla. Den inre kritikern utvecklas vanligtvis över en längre tid och späs på när vi undermedvetet hittar ”bevis” för de negativa tankarna.  (mer…)

Så håller du dina nyårslöften

Har du nyårslöften inför 2017? För många kan det vara löften om att förbättra hälsan genom att sluta röka, dricka eller äta för mycket. För andra handlar det om att tillbringa mer kvalitetstid med familj och vänner, att hitta en bättre balans mellan jobbet och fritiden och att få en mer hälsosam livsstil. Eller så kanske du vill komma igång med ett projekt som du har gått och tänkt på en längre tid.  (mer…)

Den som har tålamod har allt – plus en viktig social kompetens

Inget jobb är helt lätt. Det spelar ingen roll hur kvalificerad man är, hur erfaren eller hängiven – några problem uppstår alltid. Hur en anställd hanterar problem på arbetsplatsen visar hur bra de klarar dem. Problem kräver lateralt tänkande, lagarbete, positivitet och målmedvetenhet. Ibland kan vi inte påverka läget och måste vänta på en lösning. Då är det viktigt med tålamod. Den moderna världen är självklart otålig; vi har glömt bort den sociala kompetensen tålamod. Bookboon har en enkel lösning som låter dina anställda få tillbaka sitt tålamod.  (mer…)

Ta de sex stegen till framgång!

Vad är det som gör att vissa team lyckas bättre än andra? Vad är det de vet, och vad är det de gör? I Tillsammans till målet, en praktisk handbok för alla i teamet, beskriver Filippa Dietmann vägen och verktygen.  (mer…)

Är du högkänslig?

Förkortningen HSP står för Highly Sensitive Person (på svenska högkänslig) och är ett begrepp som blir allt mer aktuellt idag, där vi förväntas vara utåtriktade och ständigt tillgängliga. Begreppet myntades under 90-talet av forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron som har forskat kring ämnet.  (mer…)

6 sätt för anställda att balansera jobb och fritid

Om du vill anställa och behålla enastående personal måste du se till att du erbjuder dem något värdefullt som de inte hittar på andra företag. En sak som är mycket uppskattad är att göra det lättare för de anställda att få en bättre balans mellan karriären och fritidens behov och åtaganden.  (mer…)

Ordentlig vila kan öka din intelligens

Intellektuell träning stimulerar hjärnan

Idén om att pressa hjärnan med nya intellektuella utmaningar för att öka den intellektuella kapaciteten har anammats av både allmänheten och av pedagoger. Man förstår nu att när man anstränger sig för att lära sig exempelvis nya färdigheter och språk är det ungefär som att träna musklerna på gymmet. Faktum är att IQ korrelerar med ens utbildningsnivå – ett bevis på att intelligens inte är en oföränderlig egenskap, utan snarare att den kan utvecklas genom att man använder hjärnan.  (mer…)