Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Den som har tålamod har allt – plus en viktig social kompetens

Inget jobb är helt lätt. Det spelar ingen roll hur kvalificerad man är, hur erfaren eller hängiven – några problem uppstår alltid. Hur en anställd hanterar problem på arbetsplatsen visar hur bra de klarar dem. Problem kräver lateralt tänkande, lagarbete, positivitet och målmedvetenhet. Ibland kan vi inte påverka läget och måste vänta på en lösning. Då är det viktigt med tålamod. Den moderna världen är självklart otålig; vi har glömt bort den sociala kompetensen tålamod. Bookboon har en enkel lösning som låter dina anställda få tillbaka sitt tålamod.  (mer…)

Ta de sex stegen till framgång!

Vad är det som gör att vissa team lyckas bättre än andra? Vad är det de vet, och vad är det de gör? I Tillsammans till målet, en praktisk handbok för alla i teamet, beskriver Filippa Dietmann vägen och verktygen.  (mer…)

Är du högkänslig?

Förkortningen HSP står för Highly Sensitive Person (på svenska högkänslig) och är ett begrepp som blir allt mer aktuellt idag, där vi förväntas vara utåtriktade och ständigt tillgängliga. Begreppet myntades under 90-talet av forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron som har forskat kring ämnet.  (mer…)

6 sätt för anställda att balansera jobb och fritid

Om du vill anställa och behålla enastående personal måste du se till att du erbjuder dem något värdefullt som de inte hittar på andra företag. En sak som är mycket uppskattad är att göra det lättare för de anställda att få en bättre balans mellan karriären och fritidens behov och åtaganden.  (mer…)

Ordentlig vila kan öka din intelligens

Intellektuell träning stimulerar hjärnan

Idén om att pressa hjärnan med nya intellektuella utmaningar för att öka den intellektuella kapaciteten har anammats av både allmänheten och av pedagoger. Man förstår nu att när man anstränger sig för att lära sig exempelvis nya färdigheter och språk är det ungefär som att träna musklerna på gymmet. Faktum är att IQ korrelerar med ens utbildningsnivå – ett bevis på att intelligens inte är en oföränderlig egenskap, utan snarare att den kan utvecklas genom att man använder hjärnan.  (mer…)

Visste du att Disney uppfann den upplevelsebaserade konsumtionen?

Vad är upplevelsebaserad konsumtion? Butiker är idag allt mer beroende av kundernas shoppingupplevelse. Ju mer minnesvärd upplevelsen är, desto större är chansen att kunderna kommer tillbaka till affären igen. Det kallas för upplevelsebaserad konsumtion. Företag använder sig av det för att förbättra kundernas upplevelse i butiken.  (mer…)

4 kunskaper dina anställda vill lära sig… men som de inte vågar be om

Bra intern träning och utvecklingsmöjligheter är viktiga aspekter för varje företag som vill hålla en hög standard när det kommer till personalen – och de anställda är vanligtvis tacksamma om du som HR manager eller chef ger dem chansen att förbättra sina kunskaper. Men! Det finns en hake…  (mer…)

Lär dig presentera – låt publiken hjälpa till (3/3)

Tänk dig att du blir ombedd att göra en presentation på jobbet. Låt oss säga att du ska hålla presentationen om ett ämne som du är bekväm med, inför ett antal kollegor. Är du nervös? Rent av skräckslagen? Eller är du en på miljonen som inte blir nervös?

Hur du än känner inför presentationen finns det mycket du som talare kan göra för att förbereda dig. Dessutom kan din publik hjälpa till – det hade du kanske inte tänkt på?  (mer…)

Monolog eller samtal? (2/3)

När du ska göra en presentation vill du både informera och engagera. Hur mycket kontroll vill du ha? Är du en person som planerar allt i minsta detalj, eller kan du släppa taget lite grann? Att du skulle kunna ha total kontroll över presentationen och publiken kan du ju drömma om, men det är långt ifrån realistiskt. Dock kan du med rätt balans av förberedelser och flexibilitet vinna publikens tillit och intresse.  (mer…)

Ett övertygande argument (1/3)

En viktig aspekt av presentationsteknik är att presentera övertygande argument som styrker din poäng. Att argumentera kräver ofta ännu mer förberedelser än en vanlig, informerande presentation. Dessutom kanske din publik inte riktigt håller med om dina synpunkter eller rent av motsätter sig din tes. Därför ska vi nu titta på ett antal konkreta idéer från Presentationsteknik som hjälper dig att argumentera både övertygande och medryckande.  (mer…)