Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Frihet, öde eller slumpen?

paa-vaeg-ebooks-bookboon-bl

Är det möjligt att planera sitt liv överhuvudtaget? Är det ens önskvärt? Kan man inte missa  möjligheter när man har en plan att följa? Ska man inte överlämna åt slumpen hur det blir? Vad kan väl jag göra? Inget blir ändå som man drömmer om.  (mer…)

Hur man tränar upp sin interkulturella kompetens

interkulturell-ebook-bookboon-bl

Vi lever i en global värld där oförutsägbara saker sker konstant i mötet mellan människor. Det kan göra oss otrygga att inte veta hur en interaktion ska gå, men i Anna-Karin Byströms Interkulturell kommunikation får du veta hur du tränar upp din interkulturella kompetens.  (mer…)

Såhär blir du expert på interkulturell kommunikation

interkulturell-ebook-bookboon-bl

Vi möter idag allt fler människor från andra kulturer. I och med detta blir det allt viktigare att kunna kommunicera över nationsgränserna – det innebär mer än att bara kunna tala ett annat språk. Med utgångspunkt i Interkulturell kommunikationav Anna-Karin Byström får du här veta hur din kultur påverkar ditt sätt att förstå världen och hur du blir bättre på att förstå människor från andra kulturer.  (mer…)

Bli av med organisationskonflikter och få ett bättre företag

organisational-conflicts-ebook-bookboon-bl

Organisationsbeteende som tar sig uttryck i en konflikt i din verksamhet kan göra både din personal och dina kunder missnöjda. Hur du observerar konflikter mellan olika personer, eller mellan personalen och ledningen, speglar sättet som du sedan tar itu med problemen. Hur kan du få färre konflikter på din arbetsplats, samtidigt som du tillgodoser folks behov av att prata om sina problem och känna att de är en del av beslutsprocessen?  (mer…)

Att våga eller inte våga…

paa-vaeg-ebooks-bookboon-bl

Ska jag satsa på vidareutbildningen eller är det bättre att fortsätta på jobbet? Vågar jag avsluta min anställning utan att ha ett nytt jobb? Vågar jag starta eget utan att veta om jag kommer lyckas? Kommer jag verkligen klara av detta – tänk, vad händer om jag inte gör det och hur ska det gå då? Kanske bäst att sitta stilla i båten ändå, man vet vad man har – men inte vad man får.  (mer…)

Hur du bygger ditt team genom organisationsteori

soft-skills-perecptiveness-ebooks-elearning-bookboon

När ett organisationsbeteende blir ett hot mot ditt företags framgång måste du förstå varför organisationsteori är så viktigt för hur du ordnar och sköter ditt företag eller din välgörenhetsorganisation. När du väl har förstått det kan du genom att använda dynamiska system öka din omsättning, försäljning och vinst betydligt. Vill du veta hemligheten?  (mer…)

Mindfulness: Ditt empatiska jag

the-compassionate-you-mindfulness-ebook-bookboon-bl

Mindfulness kan hjälpa dig att bli lyckligare. Med daglig träning börjar du uppskatta saker mer och som resultat känner du dig mer tacksam.  (mer…)

5 steg för att framgångsrikt ta hand om ditt digitala anseende

powerful-online-communication-reputation-management-ebook-bookboon-bl

”Det tar tjugo år att bygga ett anseende och fem minuter att förstöra det. Om du tänker på det kommer du att göra saker annorlunda.” (Warren Buffett)

Förtroende, trovärdighet, värdighet och anseende är de viktigaste egenskaperna en person eller ett företag kan ha. Eftersom din närvaro på internet ­­– ditt offentliga jag ­– ofta är det första som människor får reda på om dig formar ditt digitala anseende din framgång i arbetslivet. 95 % söker på internet innan de använder ett företags tjänster och 72 % litar på internetrecensioner. Om ditt digitala anseende förstörs förlorar du både pengar och möjligheter, det blir väldigt svårt för dig att lindra de negativa effekterna och åtgärda förtroendeförlusten.  (mer…)

Riv ner alla hinder och börja fokusera på (e)lärandet!

remove-barriers-and-re-focus-on-elearning-ebooks-bookboon-bl

E-lärandemarknaden för företag börjar äntligen få upp farten

När internet började bli mer tillgängligt på 90-talet och det elektroniska lärandet växte, planterades ideer om hur vi människor snart skulle leva  i en Matrixvärld där vi kan lära oss kinesiska på en halvtimme. I verkligheten spelar det ingen roll hur snabbt vi uppfinner saker – det tar många år innan nya och bättre teknologier används och accepteras av allmänheten.  (mer…)

Så formar kulturen vår identitet

interkulturell-ebook-bookboon-bl

I Sverige är det ingen som höjer på ögonbrynen om du har sex fastän du inte är gift, men i många andra länder är detta helt otänkbart. Vad beror det på och varför är det viktigt att vi är medvetna om kulturella skillnader som dessa? Anna-Karin Byström reder ut psykologin bakom vår kulturella identitet i hennes nya bok: Interkulturell kommunikation (mer…)