Beslutsamhet. Ljud- och eBöcker

Vill du blir mer beslutsam? Lär dig om hur du stärker din beslutsamhet och blir mer självsäker utan att bli aggressiv.