Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Author: Christine Funk

6 måter å hjelpe ansatte å sjonglere arbeid og livet

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

I dagens hektiske samfunn er det bedriftene som tilbyr goder som sikrer ansatt lojalitet som vinner….

Løsningen på Lav Produktivitet er Her, Nå!

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Tenk på produktivitet som en ferdighet dine ansatte kan lære, det er sant!…

Internasjonal Forretningsvirksomhet – Det Grunnleggende

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Verden blitt «mindre» og veien er lagt for firmaer som vil ekspandere….

Veiledning som en Soft Skill: Hvordan hjelpe nye ansatte

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Veiledning kan være avgjørende for at din bedrift lykkes!…

Lær å Tilgi og Glemme: Soft Skills for et Lykkelig og Produktivt Team

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Uenigheter på arbeidsplassen er en selvfølge, lær hvordan du skal oppfordre til et miljø som styrker arbeidsmoralen….

Soft Skill Kreativitet: En Undervurdert Egenskap?

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Kreativitet er en viktig soft skill som bør oppmuntres hos ansatte for å skape innovasjon….

Skylder Dine Ansatte på Andre for Sine Feil?

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Hvor mye ansvar tar dine ansatte for egen prestasjon og adferd? …

Forretningsstrategi: Intern og Ekstern Påvirkning

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Bedrifter følger strategier, enten bevisst eller ubevisst, lær om hva som påvirker strategier her!…