Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Author Archives: Bookboon.com

Hukommelse: en nødvendig soft skill for en hektisk arbeidsplass

Arbeidsplassen har endret seg fundamentalt de siste tiårene. Det stilles høye forventninger til at ansatte på alle nivåer kan multitaske og at de jobber enda mer enn noen gang før. Med større ansvarsområder og flere oppgaver som skal utføres på en daglig basis, så trenger ansatte et større spekter med soft skills for å henge med. Hukommelse er en av de viktige soft skills for den daglige rutinen. Hvis dine ansatte jevnlig glemmer noen steg i komplekse oppgaver eller fullstendig glemmer å gjøre oppgaven, så vil de kanskje ha god nytte av Bookboons effektive løsninger for å få bedre hukommelse?  (more…)

5 Essensielle kommunikasjonsevner som alle trenger

Hvordan kan du sørge for at du når dine mål i viktige jobb relaterte samtaler? Dine kommunikasjonsevner er avgjørende for hvor vellykket du er på jobb og i karrieren. Ofte så tar vi våre kommunikasjonsevner for gitt. Samtidig så sliter mange arbeidsplasser med konsekvenser av misforståelser eller unødvendige konflikter som i mange tilfeller skyldes dårlige kommunikasjonsevner. Til sjefene og ledernes store frustrasjon så kan slike unødvendige konflikter føre til dårligere jobbrelasjoner. Dermed koster slike misforståelser bedriften både tid og penger. (more…)

3 nøkkel aksjonærer som ofte blir oversett

Aksjonærer er alt for en organisasjon. Å drive en organisasjon eller en forretning betyr å samhandle med et stort antall forskjellige interesserte aksjonærer, våre ”aksjonærer”. Å bli kjent med og ta vare på dem vil gjøre en stor forskjell i forhold til hvor effektive vi er når det kommer til å oppfylle våre mål:  (more…)

Forbedre dine forretningsmøte ledelses- evner med Bookboon sin e-bibliotek løsning

Vi aksepterer at møter er en vanlig del av forretningslivet. De er helt nødvendig for kommunikasjon, for rettledning og beslutningstaking. Samtidig så kan det virke som vi er med i for mange møter. De varer for lenge og det er en voksende enighet om at dette er å kaste bort tiden. Beskriver dette din bedrift? Hvis ja, så kan det være nødvendig å tenke over hvordan dere avholder møter i din bedrift. Møteledelse er en soft skills for ledere og beslutningstakere. 

Ønsker du ikke å stoppe å avholde møter, men du ønsker å kutte ned på dem og gjøre dem mer effektive? Bookboon kan hjelpe deg å bli mer effektiv ved å hjelpe deg å utvikle de verktøyene du trenger for å avholde gode, tidsbesparende møter.  (more…)

5 essensielle kommunikasjonsevner alle må ha

Hvordan skal du sikre det ønskede utfallet i viktige arbeidssamtaler? Dine kommunikasjonsevner avgjør hvor vellykket du er på jobb og i forretningslivet generelt. De aller fleste tar kommunikasjonsevnene for gitt, men dette må også utvikles. Misforståelser eller jobbkonflikter kan skyldes dårlige kommunikasjonsevner. Slike problemer er frustrerende for ledere og de ansatte og kan føre til relasjonsbrudd og tap av inntektsgivende kontrakter. Dette koster dermed bedriften både tid og penger.  (more…)

4 ferdigheter dine ansatte ønsker å lære seg …. men er redde for å be om

En solid intern opplærings- og utviklingsordning er viktig for alle selskaper som ønsker å ha en kvalifisert arbeidsstyrke – og de ansatte er vanligvis takknemlig hvis du, eller personalsjefen, tilbyr dem muligheter til å utvikle sine evner. Men, det er en hake…  (more…)

NHH Norges Handelshøyskole

NHH er en av de aller beste  handelshøyskolene i Europa og er medlem av det eksklusive CEMS nettverket. Vi tilbyr studenter en førsteklasses utdanning – uten studieavgift.  (more…)

Ordentlig Hvile Kan Øke Intelligensen Din

rest

Intellektuelle Øvelser Stimulerer HjernenKonseptet om at man må stresse hjernen med nye intellektuelle utfordringer for å styrke intellektuell kapasitet er godt tatt imot av både opplyste individer og lærde. Å legge press på seg selv til å lære, f.eks. nye ferdigheter og språk har blitt sammenlignet med å trene opp musklene på et treningsstudio. Det stemmer at IQ har en sammenheng med nivå av utdannelse, som kan brukes som bevis for at intelligens ikke er en rigid evne men heller noe som kan utvikles ved at man bruker hjernen.  (more…)

Fjern alle barrierer og få fokuset tilbake på (e)læring!

remove-barriers-and-re-focus-on-elearning-ebooks-bookboon-bl

Innen bedrifter har endelig eLærings landskapet begynt å ta seg opp.

Da elektronisk læring vokste i takt med internettets fremtog på 90-tallet, ble det også utbredt et håp om at vi alle snart kunne ‘tap into the Matrix’ å lære og snakke Mandarin på 30 minutter. I realiteten, uansett hvor raskt innovasjon skjer, vil det ta flere år før nye og bedre applikasjoner er brukt av massene og akseptert.  (more…)

MS Office 2016 veiledning-ebøker

Last ned MS Office ebøkene her! Last ned MS Office ebøkene her!

Har du nylig oppgradert til MS Office 2016? Vi anbefaler disse 3 MS Office ebøkene som skal hjelpe deg å komme i farten med alle funksjonene du har brukt før i forrige versjoner av MS Office, og introdusere deg til nye funksjoner av PowerPoint 2016 og Excel 2016.
(more…)