Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

5 essensielle kommunikasjonsevner alle må ha

Posted in Articles Norwegian

Hvordan skal du sikre det ønskede utfallet i viktige arbeidssamtaler? Dine kommunikasjonsevner avgjør hvor vellykket du er på jobb og i forretningslivet generelt. De aller fleste tar kommunikasjonsevnene for gitt, men dette må også utvikles. Misforståelser eller jobbkonflikter kan skyldes dårlige kommunikasjonsevner. Slike problemer er frustrerende for ledere og de ansatte og kan føre til relasjonsbrudd og tap av inntektsgivende kontrakter. Dette koster dermed bedriften både tid og penger. 

 
Så hva er de essensielle kommunikasjonsevne som vil hjelpe deg å lykkes på jobb, uansett ansiennitet?

 

Her har du fem tips for å bedre dine kommunikasjonsevner på jobb

 

1. Lytt for å forstå

De fleste lytter ikke for å forstå. Vi lytter for å høre det vi vil høre eller for å svare. Å lytte for å forstå er mer utfordrende, men er verdt innsatsen. Når noen virkelig lytter til oss, så føler vi oss bedre og vi blir mer positivt innstilt til den som lytter. Vær genuint nysgjerrig på den andre personens posisjon. Motstå fristelsen til å holde fast i et spesifikt svar eller samtaleutfall. Dette er antagelig den aller viktigste kommunikasjonsevnen å mestre.

 

2. Forstå lytterens perspektiv

Kommunikasjon skjer i lytterens hode, så skal melding nå helt inn, må du virkelig forstå den andres perspektiv. Hvordan føler de seg? Hva slags press er de utsatt for? Hvordan har foregående hendelser påvirket deres syn på den gjeldende saken? Test dine antagelser om deres perspektiv så du sjekker at du virkelig har forstått.

 

3. Still åpne spørsmål

Åpne spørsmål begynner med ”hvor”, ”når”, ”hvem”, ”hva” og ”hvordan”. Slike spørsmål er topp ettersom motparten ikke kan svare med ja eller nei. Bruken av åpne spørsmål fører til nyttige og konstruktive samtaler fordi de hjelper deg å få flere detaljer og utforske perspektivene. Og husk å lytte til svaret.

 

4. Møt forberedt til viktige samtaler

Mange bruker tid på å tenke på hva de skal si og hva de skal snakke om. Det er langt færre som bruker tid på å se for seg utfallet av samtalen. Hva ønsker du at den andre skal tenke og føle på slutten av samtalen? Hva ønsker du at de skal gjøre?

 

5. Sett av nok tid til samtaler

Ikke la tilsynelatende viktigere ting komme i veien. Det er ingenting som gir bedre resultater i forhold til relasjonsbygging, forbedring av forretningsresultater og karrieremessig suksess enn godt forberedte og produktive samtaler. Slike sikrer en bedre problemløsning, skaper plass til nye ideer, forbedrer arbeidsmetoder og kan bedre arbeidsmiljøet.

 

Oppsummerende refleksjon

Kommunikasjon er ikke en enkelt hendelse. Det er en pågående prosess. Når folk ser at du gjør det lille ekstra for å virkelig høre hva de sier, forstå dem, se saken fra deres synsvinkel og sikrer at de er involvert, så er det sannsynlig at de gjør det samme. Å forbedre dine kommunikasjonsevner vil gi deg større suksess både i din egen karriere og kan bedre bedriftens resultater, samt at det vil hjelpe deg på andre områder i livet.

Så hvordan skal du bruke disse tipsene for å hjelpe deg på jobben? Hva kan du gjøre helt konkret så dine kommunikasjonsevner blir bedre? Hvordan skal du sikre at dine fremtidige samtaler er av en høyere kvalitet?

På jobb – og alle andre steder, så fører ineffektive samtaler til misforståelser og konflikter. I forretningslivet så er ikke dette bare frustrerende for bedriftseiere, ledere og ansatte, men det koster alle tid (noe vi alle klager over at vi ikke har nok av) og det koster bedriften penger…..

 

Denne artikkelen er basert på den følgende eboken:
Maximise your important business conversations


Om forfatteren: Fiona Cohn sin ekspertise er i kommunikasjonsfeltet etter å ha jobbet i forskjellige kommunikasjons- og lederroller i flere tiår. Hun er lidenskapelig opptatt av effektiv kommunikasjon og ansattengasjement, to felt som ofte blir oversett i bedrifter. Samtidig er disse feltene fundamentale for en bedrifts suksess. Hun har jobbet med organisasjoner for å bedre forhold mellom ledere og ansatte. I tillegg så trener hun bedriftseiere og direktører i hvordan de kan bedre sine kommunikasjonsevner, personlig effektivitet og produktivitet.
For mer informasjon, vennligst gå til Fiona sin 
LinkedIn profile.

 
[bookboon-recommendations id=»f3deb5b1-2533-46af-a04d-cabb6dad4ca0″ title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]