Arbeidsplassen har endret seg fundamentalt de siste tiårene. Det stilles høye forventninger til at ansatte på alle nivåer kan multitaske og at de jobber enda mer enn noen gang før. Med større ansvarsområder og flere oppgaver som skal utføres på en daglig basis, så trenger ansatte et større spekter med soft skills for å henge med. Hukommelse er en av de viktige soft skills for den daglige rutinen. Hvis dine ansatte jevnlig glemmer noen steg i komplekse oppgaver eller fullstendig glemmer å gjøre oppgaven, så vil de kanskje ha god nytte av Bookboons effektive løsninger for å få bedre hukommelse? 

 
Vi vet alle at stress på arbeidsplassen  kan føre til sekundære problemer. En av disse er dårlig hukommelse. Det finnes flere måter å redusere stress, og i noen tilfeller, redusere tung arbeidsbyrde.

Men, hukommelse er ikke bare et problem assosiert med stress. Personer med lærevansker slik som dysleksi vil også streve med hukommelsen. Dette henger sammen med lærevanskene. Arbeidsgiver kan hjelpe alle å håndtere hukommelses utfordringer.

 

Hvorfor soft skills som ”hukommelse” er viktig på arbeidsplassen

Selv om stress kan føre til kortvarig hukommelsestap, så er ikke dette den eneste årsaken. Det er et etablert faktum at multitasking (noe som er påkrevd på den moderne arbeidsplassen) har en uønsket, negativ effekt på hukommelsen. Etterhvert som vi blir eldre, vil de fleste av oss oppleve et naturlig hukommelsestap. Dette er ofte ingenting å bekymre seg for, men for ansatte som glemmer hele oppgaven eller individuelle elementer av en oppgavene kan få konsekvenser for din bedrift. Det virker uprofesjonelt når en leder, kunde eller klient blir fortalt at den ansatte kort og godt glemte oppgaven. Likefullt vi har alle utfordringer når det kommer til å huske ting.

Det er hvordan vi reagerer som er viktig: å plutselig skulle presse en oppgave gjennom fordi en ansatt glemte den kan forverre stressnivået. Det kan også føre til at det gjøres alvorlige feil.

 

Raske tips for å få en bedre hukommelse:

Her er noen effektive tips som du kan implementere med engang for å hjelpe dine ansatte å få en bedre hukommelse. Vi har delt noen av dem før, slik som i denne listen effektive tips for bedre hukommelse.

 
De aller beste hukommelsestipsene inkluderer:

  • Oppmuntre dine ansatte til å bruke oppgavelister. Disse kan man ha på en notatblokk på arbeidsplassen som oppdateres hver dag. Når denne rutinen først er innarbeidet så kan den være vanskelig å bryte.
  • Bruk “huskeregler”. Dette ordet med den komplekse stavingen er faktisk svært enkel.. huskeregler handler om å bruke assosiasjoner – akronymer eller ord sekvenser. For eksempel, mange barn i UK bruker “Richard of York Gave Battle in Vain” for å huske fargene og rekkefølgen i en regnbue (rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett)
  • Å bruke assosiasjoner kan være en glimrende metode for personer med dysleksi eller andre behandlings utfordringer når det kommer til å huske navn, datoer, tider og annen informasjon. For eksempel, ved å bruk en grønn merkeplass for å huske et møte og at Mister Green skal lede dette møtet.
  • Oppdeling er en av de eldste metodene for å huske ting. Lange tallsekvenser er enklere å huske når de brytes ned i grupper på to eller tre. Derfor deler vi hvert element i en dato eller bryter ned telefonnummer i blokker.

 

Bookboons løsning for dårlig hukommelse

Slike tips er nyttig for de fleste ansatte, så kan du ønske å investere i mer engasjerende og bærekraftige metoder.

Bookboon har en stor samling av e-bøker for trening som dekker et bredt utvalg av forskjellige emner. Dette inkluderer også soft skills som er viktig på en moderne arbeidsplass.

Vår kostnads effektive e-bibliotek løsning gjør det mulig for dine ansatte å jobbe på praktiske oppgaver på sin egen måte, slik de foretrekker å jobbe, uten å føle seg presset. E-bøker er den moderne måten å engasjere dine ansatte i opplæring i forretningspraksis og enda flere effektive, rimeligere enn konvensjonell klasseroms trening og på etterspørsel.

Test Bookboons e-bibliotek med denne gratis demo.