Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Holde blikket på målet: Den rette innstillingen for suksess

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Kan du teknikkene så du oppnår dine mål og får suksess? …

3 grunner til at mange ledere tabber seg ut i konflikthåndtering

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Dyktige sjefer håndterer konflikter, er du en dyktig leder?…

Ta gull med networking

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Gode forretningsfolk er dyktig på Networking. Er du?…

Hukommelse: en nødvendig soft skill for en hektisk arbeidsplass

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Har du de rette soft skill for å klatre opp karrierestigen?…