Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Stikkord: mål

Forme en vellykket fremtid: hvordan oppdage og visualisere dine mål

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Har du satt deg gode nok mål for fremtiden? Så dine drømmer går i oppfyllelse?…

Holde blikket på målet: Den rette innstillingen for suksess

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Kan du teknikkene så du oppnår dine mål og får suksess? …

Målsetting: håndtere dine ”drager”

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

De som når målene sine får suksess! Hva stopper deg?…

Hvorfor mål er essensielt for å få en vellykket fremtid

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Vet du hvordan du skal lykkes i jobb og privat? Sett deg mål!…