Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Stikkord: motivasjon

Hvorfor mål er essensielt for å få en vellykket fremtid

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Vet du hvordan du skal lykkes i jobb og privat? Sett deg mål!…

Hvordan holde nyttårsforsetter

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Å sette seg mål og jobbe mot dem vil øke selvfølelsen din og med de rette verktøyene så vil du kunne nå de målene du setter deg….