Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Målsetting: håndtere dine ”drager”

Posted in Articles Norwegian

Tenk deg at du er godt på vei mot å fullføre et mål når plutselig det dukker opp et problem. En uventet veisperring som du ikke vet hvordan du skal løse, Disse utfordringene, hindringene eller ”dragene” som vi kan kalle dem, kommer i forskjellige former og størrelser. Noen er eksterne av natur, andre interne, men de har samme mål: De kommer alltid i veien for at du skal bevege deg fremover og nå målet ditt. 

 
Så, hva bør du gjøre? Skal du fortsette, uavhengig av dragen, bare for å oppdage at du har enda større problemer? Eller bør du trekke deg litt tilbake og finne retningen din?

Hvorfor er det slik at noen folk mislykkes i møte med slike problemer og andre lykkes uansett hvilke problemer de måtte møte? Forskjellen mellom å holde stand og takle utfordringen eller å la disse dragene skremme deg er forskjellen mellom suksess og fiasko. For å kunne håndtere eventuelle drager som kan lure i bakgrunnen så må du først forstå hvordan disse fungerer.

 

Viktige ting å huske på når det gjelder drager

  1. Drager er uunngåelige. Det vil alltid være hindringer eller utfordringer som skaper problemer på veien..
  2. Emosjonelle reaksjoner (sinne, tristhet, frykt) er fullstendig naturlig.
  3. Beredskapsplaner er en god ide, men ikke alle utfordringer kan forutsees.
  4. Å gjømme seg for en drage vil ikke få den til å gå vekk.
  5. Det som virkelig betyr noe er hvordan du håndterer problemet.

 

Hva slags drager er det?

 

1. Eksterne drager

Disse dragene kommer utenifra, skapt av eksterne faktorer som du ikke kan kontrollere. For eksempel kan dragen din være en enorm arbeidsbelastning eller familie medlemmer som trenger din tid og oppmerksomhet. I disse tilfellene så må du gi deg selv tid til å vurdere problemer fra forskjellige vinkler og velge en annen retning.

 

2. Interne drager

Interne drager er mye vanskeligere å oppdage ettersom de stammer fra et sted inne i dine tanker eller følelser. De har ofte fått ligge i sinnet ditt lenge og påvirker hvordan du oppfatter forskjellige situasjoner. Her er noen få eksempler:

 
Den humørsyke dragen:
Typiske reaksjoner til hindringer er sinne, kynisme, ondskapsfullhet, skyld, skam, skrekk, m.m. Disse vil ikke hjelpe deg å nå målet ditt og bør derfor endres til noe som er mer gunstig.

 
Den kyniske dragen:
Denne infiltrerer sinnet ditt med negative, begrensende tanker og motarbeider en optimistisk kan-gjøre holdning.
Å kjenne igjen disse begrensende tankene er det første skrittet mot å temme en kynisk drage.

 
Den kontrollerende dragen:
Denne dragen har hatt en sterk innflytelse på dine avgjørelser, tankeprosesser og handlinger stort sett hele livet ditt. Den har skjøvet vekk fremgang og suksess.

Langvarige tankemønstre (slik som ”Å ha en familie betyr stress og ikke noe liv”) som er virkelig negative holdninger vil bare holde deg tilbake og må derfor forvandles.

 
I Nazish S. Qazi sin e-bok Goal Keeping: Overcome Obstacles, Master Motivation and Get Goals, finner du mange praktiske øvelser som kan hjelpe deg å temme dine drager og effektivt håndtere hindringer så du kan nå dine mål!

 

Her er noen flere interessante blogg artikler for deg:

 
[bookboon-recommendations id=»a35e340e-50e9-41d1-83b6-ab1e2a8caa94″ title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]