Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Author: simoneandersen

Networking ved forretningssamlinger: 3 tips for å håndtere nervene

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

En vellykket forretningsperson har et bredt nettverk. Har du? …

Ta gull med networking

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Gode forretningsfolk er dyktig på Networking. Er du?…

Strategi for nettverksbygging

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Kaster du bort tid på unyttige relasjoner? Skap et nyttig nettverk….