Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Author Archives: Simone Andersen

Simone Andersen is a journalist and has a Master’s degree in media science. She worked for many years at the Danish Broadcasting Corporation as an editor and talk show host. She is an expert in business networking and building relations and gives talks on these subjects all over the world. www.strategisk.dk

Networking ved forretningssamlinger: 3 tips for å håndtere nervene

Mange blir veldig nervøse når de går inn på ukjente områder. Dette er antagelig en av de utfordringene som vi frykter aller mest her i livet. Men med litt forberedelse, så kan vi få kontroll over nervene. Her er tre nyttige tips for networking på forretningsarrangement. (more…)

Ta gull med networking

For mange så virker networking, spesielt ansikt-til-ansikt networking som en utfordrende oppgave. Det oppleves som ekstremt ubehagelig å bli tvunget ut av komfortsonen og måtte ta kontakt med personer du ikke kjenner. På den andre siden, folk flest vet instinktivt at spennende muligheter kan åpne seg hvis de bare har mot nok til å satse.  (more…)

Strategi for nettverksbygging

De aller fleste av oss lar tilfeldigheter avgjøre oppbyggingen av vårt nettverk. I praksis så betyr det at vi etablerer en forbindelse med personene vi tilfeldigvis møter i løpet av dagen. Kort sagt, vi mister kontrollen over målet for nettverksbyggingen. Hvis man ikke tenker målrettet og planlegger prosessen så ender vi fort opp med å etablere mange tilfeldige relasjoner. Slike tilfeldige relasjoner og ofte svært løse relasjoner, fører sjelden til noe konstruktivt.  (more…)