De aller fleste av oss lar tilfeldigheter avgjøre oppbyggingen av vårt nettverk. I praksis så betyr det at vi etablerer en forbindelse med personene vi tilfeldigvis møter i løpet av dagen. Kort sagt, vi mister kontrollen over målet for nettverksbyggingen. Hvis man ikke tenker målrettet og planlegger prosessen så ender vi fort opp med å etablere mange tilfeldige relasjoner. Slike tilfeldige relasjoner og ofte svært løse relasjoner, fører sjelden til noe konstruktivt. 

 

To viktige punkter angående nettverksbygging

Det tar tid å bygge gode relasjoner og du må kultivere dine viktige kontakter. Her kan du lese mer om hvorfor du også bør dele dine kontakter.

Har du for mange kontakter i nettverket ditt så vil du garantert oppleve å få dårlig samvittighet, noe som er lite hyggelig. Videre tappes du for energi ettersom bare det å vedlikeholde kontaktlisten, følge opp og pleie relasjonen du har skapt, er tidkrevende og virker som en endeløs oppgave. Resultatet er at dette blir for tidskrevende og konsekvensen er at nettverket blir ineffektivt.

Hva er løsningen?

Nyere forskning viser at vi ikke klarer å håndtere et stort antall relasjoner. Faktisk så kan for mange relasjoner også bli negativt, ettersom et for stort nettverk kan være paralyserende i forhold til å virkelig skulle pleie og bruke kontaktene. Derfor må nettverkslisten beskjæres.

Først og fremst, så vet vi nå at folk flest ikke kan håndtere mer enn mellom 100-230 relasjoner på en god og konstruktiv måte. Til gjengjeld så vil nettverk på denne størrelsen åpen for dype og nære relasjoner til individene, noe som ekspertene mener sikrer at nettverket er av en høyere kvalitet og mer hensiktsmessig.

For det andre så bør vi ikke la tilfeldighetene bestemme vår nettverksbygging. Derfor, skap en visjon for ditt nettverk! Finn ut hva du ønsker å bruke nettverket til og hvordan dette kan hjelpe deg videre i karrieren og livet.

 

En visjon sikrer en mer fokusert og målrettet prosess

Har du en visjon så vet du hva og hvem du må satse på. Dermed blir det enklere å velge bort det du ikke trenger. Dine ønsker for nettverksbygging vokser fordi strategien fungerer og dine resultater, enten dette er jobbmuligheter, forfremmelse eller bedriftsetablering, vil begynne å vise seg,

Så dette viser at en liten, målrettet innstas kan gi svært gode resultater. Å fungere som en bevisst, kognitiv nettverksbygger er helt fantastisk når det er tydelig at dette gjør at du når dine målene.

Likte du denne artikkelen? Les mer i Simone Andersensin ebok Networking