Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

3 essensielle ingredienser for ansatt engasjement

Posted in Articles Norwegian

Alle bedrifter ønsker å ha ansatte som er selv-drevne og engasjerte. Men kan du som arbeidsgiver gjøre noe for å fremme en slik ønsket oppførsel? Ja, selvsagt kan du det. Det er en perfekt oppskrift for dette og alt du trenger er tre ingredienser: proaktivitet, utfordringer og engasjement. 

 

Oppmuntre folk til å være proaktive

Å være proaktiv betyr at man gjør noe uten spesiell eksternt press. Derfor sier det seg selv at man ikke kan tvinge frem proaktiv oppførsel. Men det er fullt mulig å fremme en bedriftskultur hvor proaktiv oppførsel er oppmuntret:

 1. Håndteringen av feil:
  Mange av dem som ikke er proaktive er redd for å gjøre eller si noe feil, å gi feil inntrykk. Har du en bedriftskultur hvor kollegaer og ledere setter pris på forskjellige synspunkter og er åpne for uvanlige problemløsnings metoder, selv når de ikke fungerer, så er bedriften på god vei til å fjerne noen av de mest vanlige begrensingene på proaktiv oppførsel.
 2. Tilby autonomi og gi ansvar:
  Gi de ansatte plass og frihet til å prøve å oppnå objektivene på egen måte. Med andre ord: la dem gjøre sine egne feil, lære av dem og dele av sine erfaringer. Dette inkluderer å gjøre dem ansvarlig for, for.eks. et prosjekts suksess. Dette krever ledere som er i stand til å stole på sine underordnede.
 3. Svare positivt på initiativ:
  Hvis du som leder gir positive tilbakemeldinger til de som viser proaktiv oppførsel så er det mer sannsynlig at de andre vil følge etter og slippe eventuelle hemninger de måtte ha.

 

Sørge for gode utfordringer i hverdagen

En av årsakene til at personer liker å spille spill eller holde på med sport er at de nyter utfordringene som de vet de kan overvinne. Samtidig så behøver de ikke å frykte negative, personlige konsekvenser hvis de ikke vinner hver eneste gang. Spill er morsomme og motiverende fordi det er veldig givende når du lykkes med noe du ikke har klart før. Dette er det samme på jobben. Og du som en leder eller HR ekspert kan hjelpe folk å omfavne utfordringene:

 1. Sette seg mål:
  Gjør det til en del av din bedriftskultur at man aldri er fornøyd status quo, enten det er produkter / tjenester eller bedriftens interne prosesser. Oppmuntre folk til å lete etter potensielle forbedringer på hvert eneste arbeidsområde.
 2. Ha en gjennomsiktig visjon:
  Vet dine ansatte hva ditt selskaps største strategiske mål er? Et felles mål er viktig fordi dette er en utfordring i seg selv. Det er et mål som alle i selskapet jobber mot.
 3. Å lede ved eksempel:
  Leder du en avdeling eller på andre måter er en direkte leder så kan du oppmuntre de ansatte til å utfordre seg selv ved å vise dem hvordan du gjør det. Videre så kan du fortelle dem om dine suksesser og de gangene det ikke gikk så bra.

 

Fremme engasjement

Hvorfor er noen svært engasjert på jobb og hvordan kan du få mer av dette? To aspekter er viktige forutsetninger for å skape engasjement på jobb:

 1. En jobb som passer godt:
  Hvis oppgavene passer den ansattes ferdigheter og interesser, så føles arbeidet mer givende. Dette fordi de ansatte får muligheten til å spille på sine sterke sider og gjøre mer av det de liker å gjøre. Dette fører igjen til mer engasjement og bedre ytelse.
 2. Meningsfullt arbeid:
  Hvis arbeidet føles meningsfullt og de ansatte føler at jobber er viktig og bidrar til at selskapet gjør det bra, vil de også være mer engasjert. En god visjon for selskapet og felles mål gjør hver eneste jobb i organisasjonen meningsfull. Et god formidling av hvorfor spesifikke posisjoner er så viktige vil gjøre at individet føler at arbeidet er meningsfylt. Hvis de ansatte klarer å kommunisere denne viktigheten til de som jobber direkte under dem på en god måte, så kan dette ha en positiv innflytelse.

Nå har du ingrediensen og oppskriften. Det er opp til deg å bruke kunnskapen på en god måte for å skape en utmerket rett fylt av ansatt engasjement. Det er ikke sikkert du får det til med en gang, men det er helt ok. Å gjøre feil er ikke et problem, ikke sant?

 

Les mer om dette, last ned e-boken skrevet av Robert J. Engelbrecht:  The power of Initiative, Challenge and Enthusiasm

 

Du vil kanskje også synes at disse to artiklene hentet fra denne e-boken er interessante: