Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Tag: Innovatie

Innovatie kan ook zonder in creativiteit te investeren

Posted in Articles Dutch
innovation

Innovatie betekent niets anders dan vernieuwen. Creativiteit is een begin van vernieuwingsprocessen, maar unieke ideeën zijn niet per definitie een voorwaarde voor innovatie….

Teamprestaties: De 4 krachtpijlers onder topprestaties

Posted in Articles Dutch
Zusammen-Arbeit

De beste manier om iets gedaan te krijgen door anderen, is door de tijden heen verschoven van ‘Bazig’ (Doe maar wat ik zeg!) via ‘Managerial’ (Moet me indekken!) naar ‘Leiden’ (Wat kan ik voor ze betekenen!). Dat is het logisch gevolg van het steeds groter wordende zelfbewustzijn van medewerkers. Leiders en hun team staan nu op dezelfde helft van het speelveld. Ze vertrouwen op elkaar om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Met alleen maar opdrachten geven en het gebruiken van traditionele managementtools, zal je het niet meer redden….

Creativiteit afgeleerd op school, aangeleerd in een schuurtje (3/3)

Posted in Articles Dutch

Vakmensen zijn altijd op zoek naar Het Juiste Antwoord – voor innovatie moeten ze juist weer leren denken in meerdere mogelijkheden….

Waarom je geen boek over creativiteit moet lezen (2/3)

Posted in Articles Dutch

De kortste weg naar innovatie is een duik in een onbekend onderwerp en een vergelijking met je eigen praktijk….

Hoe krijg je meer creativiteit op de werkvloer? (1/3)

Posted in Articles Dutch

De eerste stap naar meer creatieve werknemers is buiten het eigen bedrijf kijken….

Mobiliseer de creativiteit van de werkvloer

Posted in Articles Dutch

Waarom houdt de werkvloer verbetervoorstellen achter?…