Waarom houdt de werkvloer verbetervoorstellen achter?…