Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Mobiliseer de creativiteit van de werkvloer

Posted in Articles Dutch

innovatie-en -creativiteit-in-het-bedrijf-ebook-bookboon-bl

“Vroeger, ja vroeger. Toen hadden we hier een ideeënbus.” Dat hoor ik vaak zodra innovatie vanuit de werkvloer ter sprake komt. En waarom nu niet meer? Dan lopen de antwoorden uiteen, maar het komt er vooral op neer, dat er geen ideeën meer in gedeponeerd werden. 

 
Dat is vreemd, want als je de werkvloer op gaat en mensen vraagt, dan lopen ze vaak over van goede ideeën. Dat is toch wel bemoedigend. Maar waarom uiten zij die niet naar het management? Dat blijkt het gevolg te zijn van een diep geworteld wantrouwen. Te vaak blijkt dat managers met de goede ideeën van hun medewerkers goede sier maken. En de medewerkers blijven met lege handen achter. Komt me bekend voor. Heb ik ook meegemaakt. Lang geleden, bij Xerox, notabene.

 

Beter presteren voor creativiteit van de werkvloer

Dit achterhouden van goede ideeën is zonde. Zo mis je de kans op effectievere bedrijfsvoering en verbetering van kwaliteit. Ergens is er iets misgegaan met de ideeënbus. De belangen van de indiener werden onvoldoende beschermd. Dat voedde het wantrouwen met achterhouden van verbeteringsvoorstellen tot gevolg. Dat is jammer, want juist bij de mensen op de werkvloer leven veel ideeën over hoe het allemaal beter en efficiënter kan. Zij zijn ervaringsdeskundigen en bedenken vaak heel praktische oplossingen.

 
[bookboon-book id=”234c2458-b68e-455b-b185-a45200a61cd9″ title=”Dit artikel is gebasseerd op het volgende e-book:” language=”nl”]

Je kunt de Ideeënbus natuurlijk weer van stal halen en via een geautomatiseerd systeem de belangen van de medewerkers beter waarborgen. Zo’n systeem, noem het ideeënbus 2.0 is transparanter en volgt de regels nauwgezet. Maak het een vast onderdeel van het intranet. Het bedrijfsleven kan veel beter presteren door optimaal gebruik te maken van de creativiteit van de werkvloer. Gewoon beginnen en stap voor stap het vertrouwen van de medewerkers terugwinnen.

Innovatie wordt doorgaans aan R&D overgelaten. Dat is ook terecht, die specialisten worden ervoor betaald. Zij kijken echter vaak vanaf een afstand naar het proces en dan heb je niet zoveel aandacht voor de kleine verbeteringen. En veel managers hebben de naam, dat zij ideeën van medewerkers naar zich toe trekken en er zelf mee te koop lopen. Op de werkvloer is dit allemaal reden om terughoudend te zijn met verbetervoorstellen.

Een transparant opgezet ideeënbussysteem en stimulerende beloningen kunnen daar verandering in brengen. Want het verbeteren van productie- en logistieke processen is een verantwoordelijkheid van iedereen, dwars door de hele organisatie. Geef je medewerkers een goede reden en het juiste instrument om een duit in het innovatiezakje te doen: Ideeënbus 2.0.
 
 
[bookboon-recommendations id=”234c2458-b68e-455b-b185-a45200a61cd9″ title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]