Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hoe krijg je meer creativiteit op de werkvloer? (1/3)

Posted in Articles Dutch

Bedrijven vragen steeds vaker creativiteit van hun werknemers en niet alleen in de creatieve sector.  Van bedrijfskundigen, technici, zorgpersoneel en zelfs callcentermedewerkers wordt creativiteit verwacht. Maar wat bedoelen ze daarmee – zingende, dansende werknemers? 

 

Creativiteit is zoveel meer dan kunst

Als je een professional vraagt of ze creatief zijn, dan zeggen ze meestal nee – een boekhouder zal het zelfs stellig ontkennen. Vervolgens stamelen ze iets over geen poppetjes kunnen tekenen of slechte Sinterklaasgedichten maken. Die uitleg is gebaseerd op het idee dat creativiteit vooral heeft te maken met knutselen en kunst en weinig met het dagelijkse werk. Dat idee is een misverstand. Maar hoe ziet creativiteit op de werkvloer er wel uit? Wat is creativiteit eigenlijk?

 

Creativiteit is het maken van originele combinaties

Van creativiteit bestaan veel definities, die vrijwel allemaal iets in zich hebben van ‘nieuw’, ‘oorspronkelijk’ of ‘origineel’. Maar als je kritisch kijkt naar ideeën en producten, uit zowel het bedrijfsleven als de kunsten, dan zie je niets dat honderd procent origineel is.

Van filosofieën tot uitvindingen; alles heeft een verband met voorgaande ideeën. Soms voortbouwend op bekende technieken, soms als omkering van oude dogma’s, maar altijd staande op de schouders van voorgangers of als samenvoeging van bestaande elementen.

Creativiteit is dan ook niet zozeer het bedenken van een origineel idee of product, maar het maken van originele combinaties, vaak uit compleet verschillende hoeken.

 

Combinaties die blijven plakken

Zo werd bijvoorbeeld klittenband uitgevonden door de Zwitserse ingenieur George de Mestral, met inspiratie uit de natuur. Hij kreeg de klittenbollen van planten zo lastig uit de vacht van zijn hond en bedacht dat dat ook wel eens een voordeel zou kunnen zijn.

Plakbriefjes zijn het resultaat van een mislukt experiment voor supersterke lijm van dr. Spencer Silver. Zijn collega Art Fry baalde dat op zangkoor zijn notitiebriefjes altijd uit zijn liedboek vielen. Hij dacht dat hij daar de zwakke lijm van Silver wel bij kon gebruiken en een wereldwijd succes was geboren.

 

Iedereen uitvinder

Creativiteit door combineren is een voorwaarde voor innovatie, zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven. Daarvoor hoeft niet iedere werknemer een uitvinder te worden. Wat kan je wel doen?

Begin met combineren, bijvoorbeeld door trendspotten in andere vakgebieden. Koop een tijdschrift of kijk een documentaire op Discovery over een onderwerp dat niets met je werk heeft te maken. Noteer materialen, methoden en technieken die in dat vakgebied worden gebruikt.

 

Uitdaging

Formuleer één idee uit een ander vakgebied dat waarde zou kunnen toevoegen aan jouw werk. Probeer het uit en als het werkt, doe dan een dansje op de werkvloer.

 

Doorbreek de denkdoos: Creativiteit in teams van Marieke van Buytene

 

Andere interessante artikelen van Marieke van Buytene:

[bookboon-recommendations id=”0c2eed06-11f6-406e-b990-a66300d6627f” title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]