Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Kategori: Articles Norwegian

Strategi for nettverksbygging

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Kaster du bort tid på unyttige relasjoner? Skap et nyttig nettverk….

Hvorfor mål er essensielt for å få en vellykket fremtid

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Vet du hvordan du skal lykkes i jobb og privat? Sett deg mål!…

Egenkjærlighet: hvorfor en emosjonell intelligent arbeidsplass er viktig

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Er du en god relasjonsleder som gir bedriften gode resultater? …

Å lede endring: utvikling av robusthet begynner på toppen

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Ledere under sterkt press i en bedrift som gjennomgår store forandringer må lede gjennom eksempel og ha kunnskap om hvordan skape en robust organisasjonskultur….

Internasjonale forretninger: kultur og global organisasjon

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Skap en organisasjonskultur som er klar til at ditt selskap skal satse på det internasjonale markedet! …

Unngå konflikter med ansatte: ”å forutse er bedre enn å være etterpåklok”

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Sørg for å ha et regelverk på plass som gjør at de ansatte vet hva som forventes, så slipper du problemer senere. …

Forbedre dine forretningsmøte ledelses- evner med Bookboon sin e-bibliotek løsning

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Test Bookboon sitt e-bibliotek med denne gratis demo….

Hvordan beskytte oss selv i en nettbasert verden

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Cyberkriminalitet er økende, finn ut mer om hvorfor og hva du kan gjøre for å hindre at dette rammer deg og din bedrift. …