Categories Pricing Corporate
MTD Training
  • Land: United Kingdom
  • Number of Titles: 59
  • Kontakta författaren:

Since 2001 we have delivered training in over 23 different countries to over 7,500 organisations in hundreds of different industries and have helped to develop over 200,000 staff.

Face to face, blended or online – we provide a wide range of management, leadership development and sales effectiveness programmes that will enable your staff to maximise their potential by gaining or refining their skills.

We believe that training should be fun, highly interactive and provide “real world” practical techniques and methods that you can use back in the office – and that’s exactly what we provide.

Visa alla böcker av MTD Training
Mastering the Art of Face to Face Customer Service
Performance Reviews Made Easy
Personal Confidence & Motivation
Emotional Intelligence: Definition and Guide
Successful Selling in a Virtual World
Tandem Leaders: Benefits and Differences
The 5S Method: Transforming Workspaces
Running Effective Meetings
Dealing with Conflict and Complaints
Finance for non-financial managers
Managing Budgets
Personal Development Skills
Presenting an Effective Message
Embracing BANI over VUCA for Resilience and Growth
Commercial Awareness for Managers
Negotiating Sales
Effective Communication Skills
Sales Presentation Techniques
Managing Projects
Managing Stress
Managing Your Career
Influencing and Persuasion skills
Leading Virtual Teams
Basic Selling Skills
Coaching and Mentoring
Successful Time Management
Micro Talk: Introduction to Appraisals
Running Effective Appraisals
The Power of Knowledge Transfer
Successful Prospecting in Sales
Thinking Strategically
Managing through Change
Motivation Skills
Handling Objections in Sales
Effective Marketing
Advanced Communication Skills
Performance Management
Embracing Diversity, Equality and Equity at Work
How to Handle Difficult Conversations
Leadership Skills
Stresshantering
Effektiv kommunikation
Högre effektivitet med prestationsbedömningar
Effektiv tidsplanering
Självförtroende och motivation
إدارة الوقت الناجحة
Stresshåndtering
المهارات المتقدمة في التواصل
Coaching og mentorskap
Effektive kommunikasjonsferdigheter
Эмоциональный интеллект
Уверенность в себе и мотивация
Prezentování efektivní zprávy
Řízení změny
Motivační dovednosti
Řízení projektů
Emocionální Inteligence
Zvládání stresu
Strategické myšlení
Bli Bookboon-författare
Har du en bra idé som du vill se som facklitteratur eller kurslitteratur? Har du genom dina erfarenheter lärt dig om personlig utveckling, och vill du dela med dig av dina kunskaper? Eller specialiserar du dig på ett akademiskt ämne som du kan förklara på ett bättre sätt? Bookboons eBöcker utmärker sig då de håller hög kvalitet och är tydliga och kortfattade. Hör av dig till vårt team och få din bok utgiven hos oss!
Förfrågan