Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Högre effektivitet med prestationsbedömningar

47
Language:  Swedish
En korrekt genomförd process för prestationsbedömningar kan ha en verkligt positiv inverkan på arbetsresultat och fortlöpande utveckling av din personal.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

En korrekt genomförd process för prestationsbedömningar kan ha en verkligt positiv inverkan på arbetsresultat och fortlöpande utveckling av din personal.

En sådan process består av möten där en chef i linjeorganisation sätter sig med sin personal en gång per kvartal, halvår eller år och diskuterar uppnådda resultat och utvecklingsplaner och sätter upp nya mål.

I den här boken får du lära dig det mesta om hur du ska förbereda dig för och genomföra effektiva prestationsbedömningar.

 1. Introduktion
  1. Fördelarna med prestationsbedömningsprocessen
  2. Att lägga grunden till framgångsrika prestationsbedömningar
 2. Att lägga grunden för hur man utför effektiva prestationsbedömningar
  1. Introduktion
  2. Börja med arbetsuppgifterna
  3. Skapa grunden tillsammans med ditt team
  4. Sätt upp prestationsmål och måttstockar
  5. Klargör prioriteringar och nivåer för prestationer
  6. Skapa en process för att ge feedback
  7. Dokumentera
  8. Att hantera dåliga prestationer
 3. Mål som måttstock för prestationsbedömningar
  1. Introduktion
  2. Locke och Lathams målsättningsteori
  3. Målsättning enligt S.M.A.R.T
 4. Förbereda prestationsbedömningar
  1. Introduktion
  2. Genomförandefasen
  3. Genomförandefasen
 5. Att förstå varför prestationer kan bli dåliga?
  1. Introduktion
  2. Vanliga orsaker till dåliga prestationer
  3. Mera om dåliga attityder
 6. Modeller för förbättrade prestationer
  1. Introduktion
  2. GROW-modellen
  3. OUTCOMES-modellen
  4. Program för personlig utveckling
About the Author
MTD

MTD Training