Agilt arbetssätt. Ljud- och eBöcker

Ett agilt arbetssätt ger maximal flexibilitet med få begränsningar. Det är ett sätt att hantera en osäker och turbulent miljö