Knihy na téma Finance

Naše bezplatné knihy nabízejí podnikatelům možnost porozumět finančním tématům jako jsou například různé typy fondů, úvěrové zhodnocení a finanční nástroje. Můžete si vybrat z titulů jako jsou Firemní financování, Mezinárodní účetní výkaznictví nebo Rozpočet.

Kategorie
Vyberte kategorii
Financování