Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: självmedvetenhet

Mentorskap på arbetsplatsen: Skapa vinnande situationer

Mentorskap tar med dig på en värdefull och spännande resa till dig själv och till självmedvetenhet. Det kan hjälpa dig att bibehålla en bra balans mellan jobbet och fritiden samtidigt som du uppnår ambitiösa objektiv och mål.

Mentorskap förbättrar dina yrkesmässiga färdigheter och lär dig hur du uppfyller din potential. Det är ett utmärkt sätt att bygga självförtroende på, hitta nya kunskaper och få ut det mesta av dina naturliga talanger. Med nya insikter och ökad känslomässig intelligens kommer du snart att klättra upp för karriärstegen och uppnå dina ambitioner. Det här är de första stegen du måste ta…  (mer…)

Självmedkänsla: Vikten av en känslomässigt intelligent arbetsplats

Mellanchefer, mellan företagets ledning och grundnivå, utgör en hörnsten för företaget och fastnar ofta mellan olika krav och prioriteringar, vilket gör att de är krävande roller. Dessa mellanchefer måste ha expertis inom sina fält, men även förmågan att samarbeta väl med en rad olika kollegor och personligheter.  (mer…)