Mellanchefer, mellan företagets ledning och grundnivå, utgör en hörnsten för företaget och fastnar ofta mellan olika krav och prioriteringar, vilket gör att de är krävande roller. Dessa mellanchefer måste ha expertis inom sina fält, men även förmågan att samarbeta väl med en rad olika kollegor och personligheter. 

 
Psykologen David Goleman[1] myntade frasen ”emotional intelligence” (känslomässig intelligens) för att beskriva fyra centrala kunskaper som krävs på arbetsplatsen:

  1. Självmedvetenhet – förmågan att läsa av våra egna känslor och vilken effekt de har, samt att använda vår magkänsla för att hjälpa oss att fatta beslut;
  2. Självförvaltning – förmågan att kontrollera våra känslor och impulser och att anpassa oss till skiftande förhållanden;
  3. Social medvetenhet – förmågan att känna, förstå och reagera på andras känslor;
  4. Relationshantering – att inspirera, påverka och utveckla parallellt med konflikthantering och kommunikation med medkänsla.

 

Självmedkänsla – verktyget för att övervinna konflikt på arbetsplatsen?

Det är välkänt att konflikter på arbetsplatsen oftast uppstår mellan kollegor som arbetar nära varandra, som personal och chefer.

För att effektivt anknyta till och samarbeta med andra måste vi ha självmedvetenhet och förmågan att tillgå våra egna tankar, sinnelag och kroppsliga känslor. Det viktigaste av allt är dock självmedkänslan – att vi är snälla mot oss själva. Det är svårt att skapa förhållanden med andra om man är sin egen största fiende, om man hatar eller tycker illa om sina egna tankar eller känslor.

Kristin Neff [2] specialiserar sig på research inom självmedkänsla och identifierar tre huvudkomponenter: att vara vänlig mot sig själv, att vara medmänsklig och att vara medveten.

 

Vi kan använda oss av självmedkänsla för följande scenario:

Du har en kollega i ditt team som regelbundet presterar under målen. Som dennes chef måste du ta upp problemet. Din kollega skyller på att de har för mycket att göra och att de inte får tillräckligt mycket stöd från dig. Du överreagerar och säger åt dem att bara få jobbet gjort.

 

Om du använder dig av självmedkänsla kan scenariot utspelas så här:

“Jag känner mig frustrerad och stressad (du kommunicerar medvetet dina känslor) eftersom även jag har haft mycket att göra och ville bara att kollegan skulle göra sitt jobb. Ok, jag överreagerade, det händer (medmänsklighet); jag förstår varför jag betedde mig på det sättet. Vid vårt nästa möte kommer jag att försöka att lyssna mer och ta reda på vad som ligger i grunden för min kollegas problem (självmedkänsla).

 

Använd dig av de här tipsen för att öka din känslomässiga intelligens:

  • Pausa och kontrollera hur DU har det flera gånger om dagen och bli medveten om dina tankar och känslor. Det ökar din medvetenhet om hur du vanligtvis tänker, känner och beter dig.
  • Stoppa dig själv när du reagerar på någon eller på en situation. Pausa, ta tre djupa andetag och använd pausen för att göra ett bättre val om vad du ska säga eller göra.
  • Öva dig på empati. Lägg märke till och se hur du kan bemöta dina kollegors beteenden, förhållandesätt, gester och handlingar. Det ger dig viktiga ledtrådar som låter dig svara och kommunicera med både förstående och medkänsla.
  • Ta dig tid att lyssna noggrant på dina kollegor och ta reda på vad som är viktigt för dem. Att lyssna är en viktig ingrediens i konfliktlösning.
  • Öva dig på självmedkänsla. Du kan börja med att lyssna på den här korta ljudguiden: ”guided self-compassion exercises” av Kristin Neff.
  • Ta en kurs i mindfulness eller be ledningen att införa mindfulness på arbetsplatsen. Det är ett effektivt sätt att utveckla känslomässig intelligens och öka din förmåga att vara självmedveten och empatisk när du samarbetar och kommunicerar med andra.

 

Du kanske även är intresserad av:

Den som har tålamod har allt – plus en viktig social kompetens
Ordentlig vila kan öka din intelligens
Skyller din personal sina misstag på andra?

 
[1] David Goleman ”The Emotionally Intelligent Workplace”, 2001
[2] Kristin Nefft: http://self-compassion.org/