Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Självmedkänsla

Självmedkänsla: Vikten av en känslomässigt intelligent arbetsplats

Mellanchefer, mellan företagets ledning och grundnivå, utgör en hörnsten för företaget och fastnar ofta mellan olika krav och prioriteringar, vilket gör att de är krävande roller. Dessa mellanchefer måste ha expertis inom sina fält, men även förmågan att samarbeta väl med en rad olika kollegor och personligheter.  (mer…)