Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Author Archives: Carole Deighton

Carole Deighton is a successful and respected mentor and professional development coach who works with UK organisations and individuals to bring out the very best in people. She believes all of us have the ability to reflect, develop and change for the better and, in her eBook "Mentoring at Work", Carole explains why mentoring is one of the most powerful tools in today's business environment. www.caroledeighton.com

Mentorskap på arbetsplatsen: Skapa vinnande situationer

Mentorskap tar med dig på en värdefull och spännande resa till dig själv och till självmedvetenhet. Det kan hjälpa dig att bibehålla en bra balans mellan jobbet och fritiden samtidigt som du uppnår ambitiösa objektiv och mål.

Mentorskap förbättrar dina yrkesmässiga färdigheter och lär dig hur du uppfyller din potential. Det är ett utmärkt sätt att bygga självförtroende på, hitta nya kunskaper och få ut det mesta av dina naturliga talanger. Med nya insikter och ökad känslomässig intelligens kommer du snart att klättra upp för karriärstegen och uppnå dina ambitioner. Det här är de första stegen du måste ta…  (mer…)