Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Hvilken ledertype er du? Kan du genkende dig blandt disse 6 typer?

Posted in Articles Danish
Hvilken ledertype er du?

Glen Michaelsen, Head of Production, AW Media
Glen Michaelsen, Head of Production, AW Media

At være leder i en organisation er et ansvar. Et ansvar der kræver, at man kender sig selv og sine medarbejdere. For at være en god leder er man derfor nødt til at finde ud af med sig selv, hvilken leder man ønsker at være.

Der findes en række forskellige personlige egenskaber, man kan benytte, når man er leder, og disse kan grupperes under følgende typer.

Denne artikel er skrevet af Glen Michaelsen, Head of Production, AW Media

 
 
 

De 6 ledertyper

Hvilken ledertype er du?
Hvilken ledertype er du?

 1. Udviklende leder
  Den udviklende leder vil have sit primære fokus på at lade medarbejderne følge en personlig udvikling. I moderne tider overskygger den personlige tilfredsstillelse ofte den mere overordnede karriere-succes, og dette tager den udviklende leder højde for i sin ledelsesstil. Den udviklende leders største ansvar er, at sørge for at medarbejderes udvikling sker i takt med organisationens strategi.
 2.  

 3. Fællesskabets leder
  Her er der primært fokus på den personlige venne-relation mellem medarbejder og leder. Dette skaber ofte højt engagement og en stærk loyalitet, da medarbejderne vil føle et stort ansvar over for fællesskabets leder. Det kan dog også bringe lederen i nogle svære situationer, når hårde valg, som eks. fyringer, skal tages.
 4.  

 5. Handlingsorienteret leder
  Den handlingsorienterede leder kan lettest sammenlignes med en militærleder. Her skal en hård bestemt tone få “hæren” til at kæmpe for det samme mål. Den handlingsorienterede leder vil kendetegnes som stærk, retningsbestemt og handlekraftig – hos nogle vil denne leder også kunne ses som decideret nådesløs.
  Er lederen stærk til at besidde denne type ledelse, vil det skabe respekt og gøre ham/hende i stand til at opnå gode resultater. Det bliver dog også anset som værende en lidt kold og gammeldags ledelsestype, der kan gøre fastholdelse af medarbejderne svært.
 6.  

 7. Overnaturlig leder
  Her er tale om en helt særlig type leder, der næsten begår overnaturlige bedrifter. Det kunne eksempelvis være en ung leder, der arbejder konstant og skaber banebrydende resultater, men som samtidigt formår at holde styr på familielivet, sundheden og sit liv generelt.
  Dette vil hos medarbejderne skabe en fascination, der gør, at medarbejderne ser op til den stærke leder.
 8.  

 9. Den truende leder
  Ved at bruge verbale versioner af pisk og spaskrør, truer denne ledertype sig frem til resultaterne. Her bliver stærke konsekvenser serveret dag for dag, hvis ikke medarbejderen formår at performe. Denne type leder vil ofte opnå meget stor, men også kortsigtet, succes, da medarbejderne konstant “trues” til at levere resultater.
  Her skabes der en meget tydeligt grænse mellem leder og medarbejdere, da der ikke lægges fingre imellem, hvem der bestemmer. Det skaber dog også et yderst utrygt arbejdsmiljø, hvor stor medarbejderudskiftning højst sandsynligt vil være til stede.
 10.  

 11. Den moralske leder
  Lederen med fokus på retfærdighed, der i organisationen fungerer som moralsk guideline. Den moralske leder tror på, at åbenhed, ærlighed og integritet er vejen til målet, og at der ikke behøves hver trues med konsekvenser eller motiveres med udbytte. Ved at skabe gensidig respekt, leder-til-medarbejder og medarbejder-til-medarbejder, vil der opstå en fælles lyst til at skabe resultaterne.

 
[bookboon-book id=”91d4ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”Hvis du har lyst til at få flere tips, så tag et kig på ”Diskret Lederskab” af Joseph L. Badaracco, Jr.” language=”da”]

 

Bør man putte sig selv ind i en af ovenstående kasser?

Det vil nok være uklogt at se så unuanceret på det, da den perfekte leder sagtens kan, og ofte vil, være en kombination af ledertyper. Det kan dog skabe en interessant udvikling hos lederen, hvis man bliver opmærksom på disse typer, og ynder at reflektere over det. Nogle vil opleve, at de, måske lidt ufrivilligt, er gået hen og blevet en type leder, de egentlig ikke kan identificere sig med.

Det er vigtigt at huske, at vi har med mennesker at gøre. Man kan altså ikke bare omstille sig til den type leder, virksomheden ønsker – eller har været vant til. Forsøger man på dette, vil man virke utroværdig, og den respekt man forsøger at opnå hos medarbejderne vil prompte blive erstattet af disrespekt og modløshed.

 

Husk, at du som leder skal udvikle dig

De fleste medarbejdere har en klar plan om at udvikle sig selv. De ønsker at avancere i viden, kompetencer og ansvar og vil derfor hele tiden stile efter ny læring. Når man er leder, kan man komme til at glemme, hvor vigtigt det er, at man udvikler sine kompetencer.

Mange ledere føler ikke, at der er tid til uddannelse i en presset hverdag, hvor opgaverne hober sig op. Løsningen bør dog ikke være at droppe uddannelse, da formålet med uddannelse er at styrke lederens egenskaber til at skabe et godt arbejdsmiljø.

– Det er mit indtryk, at mange, mange, især mellemledere, rundt om i landet virkelig er presset for tiden, udtaler Allan Holmgren i en video omkring DISPUKs lederuddannelse.

En måde hvorpå du kan udvikling dine kompetence som leder, er at tage en efteruddannelse inden for ledelse. Sørg for at undersøg markedet grundigt, da valget her kan have stor betydning for, hvordan udbyttet bliver. Det er vigtigt, at lederuddannelsen tager hånd om dine konkrete problemstillinger, og ikke “blot” præsentere en række generiske værktøjer, der kan være svære at implementere i ens egen organisation.

 

[bookboon-recommendations id=”91d4ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”You might also find these books interesting…”]