Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Effektiviser mødeledelse i din virksomhed med Bookboons eLibrary løsning

Posted in Articles Danish

Møder er en del af hverdagen i forretningsverdenen. De er nødvendige for kommunikation, vejledning og beslutningstagning, men det ser ud til, at vi deltager i alt for mange møder, som varer for lang tid. Og der er voksende konsensus om, at møder ofte er spild af tid. Passer dette på din virksomhed? Hvis det er tilfældet, skal du nok tænke over, hvordan møderne afholdes. Mødeledelse er en vigtig soft skill færdighed for ledere og beslutningstagere.

Du skal ikke stoppe med at holde møder, men du skal skære ned på antallet, og så skal du gøre møderne mere effektive! Bookboon kan hjælpe dig med at øge mødeeffektiviteten ved at hjælpe dig med at forbedre dine mødestyringsfærdigheder. 

 
Ineffektive forretningsmøder er kommet i søgelyset i de senere år. Det betyder dog ikke, at møderne ikke bør afholdes. De er utvivlsomt nødvendige for at dele information mellem teammedlemmer samt fremme samarbejde og kommunikation.

Alt for ofte er mødeledelsen ringe, forvirrende og uden retning. Vi mødes for ofte, møderne tager for lang tid og handler om det samme igen og igen. Spild af tid, kræfter og penge.

 

Hvad dårlig mødeledelse koster dig: fakta og tal

Forskellige rapporter anslår, at møder koster erhvervslivet milliarder hvert år. Det værste er, at de fleste af disse penge går tabt på møder, der slet ikke behøvede at finde sted. Og det ser ud til, at det kun bliver endnu værre.

 

I 2014 fandt den mest omfattende undersøgelse af sin art en række bekymrende tendenser:

  • Medarbejdere på alle niveauer tilbragte 15 % af deres arbejdstid på officielle møder.
  • Tallet var steget år efter år siden 2008.
  • Administrerende direktører brugte to dage om ugen på møder og en hel dag med kommunikation, der bl.a. drejede sig om mødeorganisering og -planlægning.
  • I alt brugte den øverste ledere tusindvis af timer på møder.
  • De fleste møder blev planlagt uden en dagsorden eller tidsmæssig ramme.
  • For hvert 5 minutters forsinkelse af mødernes start, blev produktiviteten 8 % dårligere.

 
Nogle bebrejder teknologi, og at det er let at indkalde møder, som årsager til dårlig mødestyring. Da mange virksomheder ikke holder styr på antallet af timer, der bruges på møder, er møder blevet den største tidsrøver.

Du har sikkert hørt om falsk arbejde – Mange mennesker på alle niveauer anser møder for at være falsk arbejde. Hvad kan man gøre ved det? Bookboon har en løsning.

 

3 enkle mødetips, der omgående hjælper

Væsentlige klager over dårlig mødeledelse handler om personer, der ikke behøvede at deltage i mødet, manglende fokus på emnerne for mødet, og at intet kom ud af møderne. Det er åbenlyst, at møder nu er en stor forhindring i forhold til det daglige arbejde. Hvordan kan vi at løse problemet med møder som falsk arbejde?

 

Vi tilbyder og anbefaler en langsigtet løsning, som omtales nedenfor, men her er et par hurtige og enkle tips, som du kan bruge nu og her:

  1. Undersøg grundigt, om hvert enkelt møde virkelig er nødvendigt. For meget tid spildes på at tale om det samme igen og igen. Kan problemet løses med en e-mail?
  2. Fastlæg en tidsmæssig ramme, herunder et fast start- og sluttidspunkt. I nogle virksomhedskulturer er holdningen blevet lidt for slap.
  3. Hav en stram dagsorden. Fokusér på beslutningstagning og informationsudveksling om emnet.

Disse tre enkle tips hjælper dig med at effektivisere din mødeledelse. Men din virksomhed har brug for yderligere uddannelse for at kunne forbedre mødekulturen i virksomheden.

 

Bookboons eLibrary løsning

Selv om de tre tips ovenfor er nyttige, er de som sagt kun en start. På sigt er det op til dig at få ændret virksomhedens praksis omkring møder gennem effektiv træning af jeres medarbejdere.

Bookboons eLibrary løsning tilbyder en bred vifte af e-bøger, der vil være med til at forbedre forretningspraksis for møder. Med dette udvalg kan I lære, hvordan man gør møderne både nyttige og kortfattede..

Bookboons e-bøger kan hjælpe dig med at levere de ønskede resultater med eLearning. Den store fordel er, at medarbejdere med ansvar for at organisere og holde møder kan studere og lære, når det passer dem.

Virksomheder, der vælger eLearning frem for klasseværelsesundervisning, har gentagne gange rapporteret, at eLearning er mere effektivt, hurtigere og billigere.

Test Bookboons eLibrary med denne gratis demo.